Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums

 

 

This project is funded by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

 

 

„Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4554

 

No 2014.gada 25.novembra līdz 27.novembrim Latviju apmeklēja projekta „Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4554 partneri no Čehijas Republikas, Rumānijas un Slovēnijas.

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros partneri tika iepazīstināti ar ieslodzījuma vietu sistēmas darbību Latvijā, Projekta progresu un plānotajām aktivitātēm, esošās suicīda preventīvās sistēmas darbību, pieredzes apmaiņas vizīšu apkopojumu un pilnveidotās suicīda preventīvās sistēmas modeli.

Vizītes laikā partneri apmeklēja Iļģuciema cietumu un Olaines cietumu, kuros tika iepazīstināti ar cietumos īstenotajām izglītības un resocializācijas aktivitātēm, kā arī ar pieredzi darbā ar klientiem ar suicidālu uzvedību.

 

 

Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisijas finansējums ir 80% un valsts budžeta līdzfinansējums ir 20%.