Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums

This project is funded by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

2016.gada 8. un 9.septembrī Mercure Riga Centre Hotel norisinājās projekta „Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4554 noslēguma konference. Konferencē kopumā piedalījās 68 dalībnieki no Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) centrālā aparāta, Latvijas ieslodzījuma vietām un partnervalstīm – Čehijas, Rumānijas, Slovēnijas –, kā arī no Lietuvas un Igaunijas. Konferencē tika prezentētas tādas tēmas kā darbs ar ieslodzītajiem, kuriem ir suicidālas noslieces, suicīda novēršana ieslodzījuma vietās, krīzes menedžments, apmācību programmu izstrāde un īstenošana, „Vadlīniju Pārvaldei un ieslodzījuma vietām ieslodzīto suicidālas uzvedības prevencijai” izstrāde un aprobācija ieslodzījuma vietās.

 

 

 

Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisijas finansējums ir 80% un valsts budžeta līdzfinansējums ir 20%.