Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

eirkom      This project is funded by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

2014.gada 24.februārī starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Eiropas Komisiju tika noslēgts līgums „Par Eiropas Komisijas krimināltiesību programmas „Criminal Justice” projekta „Suicide preventive system development in imprisonment places” (Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās)” Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4554 īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2014. – 01.04.2016.

Projekta finansējums: EUR 104’978.02

Projekta pamatojums:
Ieslodzīto šī brīža garīgo un psiholoģisko veselību Latvijas ieslodzījuma vietās raksturo sarežģītā situācija pašnāvības mēģinājumu un pašsakropļošanās jomā. Pašnāvību ieslodzītie izvēlas gadījumos, kad neredz citu iespēju kā atrisināt savas problēmas, nespēj tikt galā ar savām emocijām, viņam ir zems izglītības līmenis, nopietnas saslimšanas, finanšu problēmas, konflikti. Savukārt ieslodzījuma vietu darbiniekiem trūkst zināšanu kvalitatīva preventīvā darba veikšanai suicīda draudu un pašsakropļošanās gadījumos, trūkst mobila rīcības plāna pabeigta suicīda gadījumā. Ieslodzījuma vietu psihologiem trūkst zināšanu krīzes intervences veikšanā, tiem nepieciešama jauna un efektīva psihodiagnostiku metodika, kas palīdzētu savlaicīgi diagnosticēt ieslodzītos ar noslieci uz pašnāvību.

Projekta mērķis:
Izveidot savlaicīgas ieslodzīto personu pašnāvību un pašsakropļošanās riska diagnostikas, preventīvā darba un krīzes intervences sistēmu.
Galvenās projekta aktivitātes:
1.    Projekta koordinēšana un vadība;
2.    Pieredzes apmaiņas vizīšu īstenošana uz partnervalstīm (Čehijas Republiku, Rumāniju, Slovēniju) un suicīda preventīvās sistēmas pilnveide;
3.    Apmācību programmu izstrāde ieslodzītajiem un darbiniekiem, darbinieku apmācība;
4.    Pilnveidotās suicīda preventīvās sistēmas aprobācija ieslodzījuma vietās.

Projekta galvenie rezultāti:
1.    Izstrādāti 3 apmācību programmu moduļi (pamatprogramma, universālā programma, Sociālo prasmju palielināšanas un stresa mazināšanas programma);
2.    Apmācīti 32 jaunie ieslodzījumu vietu darbinieki (pamatprogramma);
3.    Apmācīti 124 ieslodzījuma vietu darbinieki (universālā programma);
4.    Apmācīti 24 ieslodzījuma vietu darbinieki (Programmas - Sociālo prasmju palielināšana un stresa mazināšana, „Pašpalīdzības grupas” „Debriefing” metožu pielietošana un „Suicīda krīzes intervence”).

Projekta sadarbības partneri:
1.    Prison service of the Czech Republic (Čehijas Republika);
2.    National Administration of Penitentiaries (Rumānija);
3.    Prison Administration of Slovenia (Slovēnija).

Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisijas finansējums ir 80% un valsts budžeta līdzfinansējums ir 20%.