Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums

eirkom This project is funded by the Criminal Justice Programme of the European Union

 

2014.gada 1.aprīlī Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka projekta „Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4554 īstenošanu.
Projekta 1.aktivitātes (Projekta koordinēšana un vadība) ietvaros izveidota projekta vadības grupa, kā arī 2 projekta vadības grupas pārstāvji 2014.gada 8.aprīlī (Briselē) piedalījās seminārā par projekta administrēšanas un vadības jautājumiem. Aktivitātes ietvaros noorganizēts aviobiļešu iepirkums, sarakste ar projekta partneriem, pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšana, atskaišu gatavošana, organizētas darba grupu tikšanās.
Projekta 2.aktivitātes (Pieredzes apmaiņas vizīšu īstenošana uz partnervalstīm (Čehijas Republiku, Rumāniju, Slovēniju) un suicīda preventīvās sistēmas pilnveide) ietvaros tika izveidota darba grupa, kas veica esošās suicīda preventīvās sistēmas novērtējumu Latvijas ieslodzījuma vietās un uzsāka darbu pie sistēmas pilnveides, kā arī izstrādāja aptaujas anketu (jautājumu sarakstu) pieredzes apmaiņas vizīšu īstenošanai un pieredzes apkopošanai.
No 09.06. – 13.06.2014. tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Čehijas Republiku. Vizītes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji iepazinās ar Čehijas Republikas ieslodzījuma vietu sistēmas darbinieku akadēmijas, „Jiričes” cietuma un „Prāgas – Pankrac” izmeklēšanas cietuma, kā arī Čehijas Republikas Ieslodzījumu vietu pārvaldes un speciālās „Psiholoģiskās palīdzības vienības darbiniekiem” darbu.
No 30.06. – 02.07.2014. tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Rumāniju. Vizītes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji iepazinās ar Rumānijas ieslodzījuma vietu sistēmu, suicīda preventīvās sistēmas darbību, kā arī apmeklēja „Rahovas” cietumu.
No 14.07. – 16.07.2014. tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Slovēniju. Vizītes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji iepazinās ar Slovēnijas ieslodzījuma vietu sistēmu, suicīda preventīvās sistēmas darbību, kā arī apmeklēja „Dob” cietumu.


Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisijas finansējums ir 80% un valsts budžeta līdzfinansējums ir 20%.

2014.07.17 - suicida

2014.07.17 - suicida Rumanija

2014.07.17 - suicida Slovenia