Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Turpinās darbs pie IIS pilnveides

Šī gada 12. jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) tiek uzsākta iepirkuma Nr.TA2019/2/KD/ERAF "IESLODZĪTO INFORMĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA" aktīvā fāze – dialogs ar pretendentu par informācijas sistēmas attīstības tehniskās specifikācijas prasību realizāciju.

Konkursa ‑ dialoga mērķis ir izvēlēties izstrādātāju Ieslodzīto informācijas sistēmas attīstībai un noteikt veicamo darbu apjomu. Kandidātu atlase noslēdzās šī gada 24. maijā ar uzaicinājumu pretendentam uzsākt dialogu. Dialogs plānots vairākās kārtās, organizējot sarunas par noteiktām tehniskās specifikācijas nodaļām.

Iepirkums Nr.TA2019/2/KD/ERAF notiek projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1/17/I/012 ietvaros, ko realizē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība").

Plašāka informācija par projektu "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" pieejama šeit.