Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums

LLP

 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes „Mācību partnerības” projekts „Culture and Tradition - European Programme for Adult Education” Nr. 2011-1-PL1-GRU06-19401 3

No 2011.gada 01.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam Ieslodzījuma vietu pārvalde realizēja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes „Mācību partnerības” projektu „Culture and Tradition  - European Programme for Adult Education” („Kultūra un Tradīcijas – Eiropas programma pieaugušo izglītībai”). Programmas īstenošanā sadarbojās trīs valstis – Latvija, Lietuva un Polija.

Projekta mērķis bija veicināt savas valsts kultūras un tradīciju apzināšanu un pielietošanu ar Mūžizglītības programmas palīdzību, analizējot sociālās izolācijas cēloņus un apzinot barjeras, kas traucē reintegrāciju sabiedrībā, atklāt un veicināt ieslodzīto radošo potenciālu, risināt dzīves problēmas, veidojot sociālās iemaņas.
Projekta galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros tiek īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni starp partnervalstīm. Pieredzes apmaiņas ietvaros tika iepazītas partnervalstu ieslodzījuma vietu sistēmas, resocializācijas programmas ieslodzījuma vietās, kultūra un tradīcijas. Projekta aktivitāšu ietvaros tiek organizēti angļu valodas apmācību kursi darbiniekiem un ieslodzītajiem, tika organizēti zīmējumu konkursi ar mērķi apzināt Latvijas kultūru un tradīcijas, kā rezultātā tika izdots 2012.gada kalendārs ar labākajiem zīmējumiem. Partnervalstis izveidoja kopīgu kalendāru 2013.gadam, apkopojot tajā fotogrāfijas no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm, ieslodzījuma vietu sistēmām, kultūras un vēsturiskajiem pieminekļiem, katrā valstīs. Latvijā tika izveidots „Cietumu filmu klubs”, kura ietvaros tika pielietota filmu skatīšanās terapija kā resocializācijas instruments. Papildus šīm aktivitātēm (saskaņojot ar Valsts izglītības attīstības aģentūru) tika organizēta Ziemassvētku dāvanu darbnīca, dodot iespēju ieslodzītajiem izgatavot saviem bērniem dāvaniņas, un Ziemassvētku pasākums ieslodzīto bērniem.

Projekta rezultivitātes rādītāji:
•    54 amatpersonas un ieslodzījuma vietu darbinieki apmeklēja dažādu līmeņu angļu valodas kursus;
•    58 ieslodzītajiem tika nodrošināta iespēja pašmācības ceļā apgūt angļu valodas pamatlīmeņa kursu;
•    620 ieslodzīto piedalījās mākslas- terapijas kursos;
•    80 ieslodzīto iesaistījās Filmu klubā;
•    Publicēti 2 kalendāri (2012. un 2013. gada);
•    6 pieredzes apmaiņu braucienu ietvaros īstenotas 43 mobilitātes (Lietuvai – 15, Latvijai – 12, Polijai – 16).

Projekta ilgtspēja:
Ņemot vērā, projekta partneri pozitīvās atsauksmes par „Cietuma filmu klubu” Latvijā, tika izstrādātas vadlīnijas, par filmu kluba darbības organizāciju, kuras partneri izmantos, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku, savu ieslodzījuma vietu filmu klubu darbību.
Projekta realizācija veicināja ilgtermiņa sadarbību starp partnervalstīm un sekmēs sadarbību arī citos projektos.
Projekts rosināja partnervalsti Poliju izveidot starptautisku filmu festivālu „Cietuma filma” (International Film Festival „Prison’s movie” in The Regional Inspectorate of Prison Service in Olsztyn), ar mērķi parādīt ieslodzīto radošumu, izdomu un talantu.
Ieslodzījuma vietu pārvalde festivālam pieteica filmu „„Aiz maskas …Ieskatīšanās dvēseles spogulī”. Filma ir par ieslodzīto, kurš izgatavo maskas, un par to, kā cilvēks nebrīvē var atrast savu iekšējo brīvību.