Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

2018.gada 28.jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvalde noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā" projekta "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" Nr.2018-1-LV01-KA104-046924 īstenošanu.
Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs.
Projekta budžets: 13 270.00 EUR.
Projekta mērķis: pilnveidot Olaines Atkarīgo centrā (turpmāk – Centrā) izmantotās metodes darbam ar atkarīgajiem notiesātajiem.
Projekta sadarbības partneri:
1. Norvēģijas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu departaments;
2. Polijas Ieslodzījuma vietu dienesta Jastrzębie-Zdrój cietums.
Plānotās aktivitātes:
Projekta ietvaros plānots īstenot darba vērošanas vizīti Norvēģijā (1 grupa, 4 speciālisti no Latvijas, vizītes ilgums 5 dienas), kā arī darba vērošanas vizīti Polijā (1 grupa, 4 speciālisti no Latvijas, vizītes ilgums 5 dienas). Vizīšu ietvaros tiks apmeklētas atkarību mazināšanas nodaļas ieslodzījuma vietās (t.sk. sieviešu cietumā vai sieviešu nodaļā), kā arī tiks organizētas dažādas diskusijas un darba grupas, lai Centra darbinieki varētu saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī pārrunāt ierosinājumus Atlantis un Pathfinder programmu Metodoloģijas uzlabošanai.
Projekta ietvaros plānots arī apmeklēt apmācību kursus Stefan Batory Foundation, Polijā (1 grupa, 2 speciālisti no Latvijas, vizītes ilgums 5 dienas), kuru laikā Centra darbinieki paplašinātu savas profesionālās zināšanas atkarību mazināšanas jomā un varētu iegūtās zināšanas integrēt savā ikdienas darbā.

 

Darba ēnošanas vizītes uz Norvēģiju un Poliju ES Erasmus+ programmas projekta ietvaros

Apmācību kurss Stefan Batory Foundation Varšavā, Polijā ES Erasmus+ programmas projekta ietvaros

Rezultātu izplatīšanas aktivitātes ES Erasmus+ programmas projekta ietvaros