Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Muzh-izgl programma-orig

 

 

No 2013.gada 22.septembra līdz 27.septembrim Maltā norisinājās profesionālās pilnveides kursi „In-prison education for rehabilitation and resettlement” (Nr. MT-2013-668-001). 

Kursus organizēja Eiropas Padomes atbalstīta nevalstiska organizācija „Eiropas cietumu izglītības asociācija –Maltas nodaļa” (EPEA- Malta Branch). Organizācijas mērķis ir veicināt drošus principus un labo praksi, kas saistīta ar cietumu izglītību Eiropā un ārpus tās. Šāda veida kursus organizācija rīko katru gadu un tajos ir iespēja piedalīties nozares pārstāvjiem no visas Eiropas. 2013.gada kursos piedalījās 14 dažādu Eiropas valstu pārstāvji.
Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi šogad kursos pārstāvēja Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas dienesta Projektu izstrādes daļas priekšniece L.Driķe. Kursos IeVP pārstāvei bija iespēja piedalīties pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras piešķirtajam finansējumam Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes „Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide” ietvaros.
Kursu ietvaros bija iespēja noklausīties vairāku penitenciārās jomas profesionāļu lekcijas par izglītības nozīmi ieslodzīto rehabilitācijā un resocializācijā. Profesors Dr.Peter Ruzsonyi iepazīstināja ar savu gūto pieredzi dažādu valstu ieslodzījuma vietu sistēmu izpētē; Roberta Holland prezentēja lekciju – kā efektīvāk komunicēt ar ieslodzīto; Pedro M.M.das Neves deva ieskatu e-izglītības integrēšanā ieslodzījuma vietu sistēmā – norādot, ka e-izglītība var būt efektīva ne tikai personāla apmācībā, bet arī ieslodzīto izglītošanas procesā. Dr Joseph Goirdmnaina prezentēja savu pieredzi darbā ar ieslodzītajiem jauniešiem. Ar lekcijām uzstājās arī Kevin Sammut Henwood, Prof.Marliyn Clark; Chris Johnsto; Dr.Jacqueline Azzopardi. Lai gan katrs no lektoriem prezentēja atšķirīgus izglītības aspektus, tomēr kopumā kursi bija vērsti uz attīstību un jaunu, inovatīvu ideju integrēšanu ieslodzījuma vietu izglītības sistēmās. Kursu noslēgumā tika prezentēta Maltas Korekcijas iestādes pieredze ieslodzīto jauniešu – kā aktieru iesaistīšanā teātra uzvedumā. Šī pieredze ir dokumentēta filmā, kuru kursu dalībniekiem bija iespēja noskatīties. Šī filma parāda, kā ar dažādu jomu profesionāļu palīdzību var izveidot unikālu ieslodzīto neformālās izglītības paraugu.
Par katru no prezentētajām tēmām starp kursu dalībniekiem notika diskusijas, kuru ietvaros dažādu valstu pārstāvjiem bija iespēja ne tikai prezentēt savas valsts pieredzi, bet arī paskatīties uz savas valsts pieredzi no malas un salīdzināt to ar citām Eiropas valstīm. Dalība šāda veida aktivitātēs dod iespēju gūt jaunas idejas nozares attīstībai, kā arī palīdz nodibināt starptautiskus kontaktus, kas noderēs starptautisku projektu izstrādē.

Par rakstā iekļautās informācijas saturu atbild Ieslodzījuma vietu pārvalde. Raksts neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības attīstības aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.