Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

LLP


2012.gada decembrī Lietuvas pilsētā Kauņā norisinājās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Gruntvig apakšprogrammas aktivitātes „Mācību partnerības” projekta „The creation and the implementation of the Social Skills Development Program from Convicts” Nr.2012-1-LT1-GRU06-071303 iesaistīto partnervalstu koordinatoru un pārstāvju pieredzes apmaiņas pirmā tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas projekta aktivitāšu ieviešanai svarīgie jautājumi.
Katras valsts pārstāvji prezentēja savu pārstāvēto cietumu un tās valsts ieslodzījuma vietu sistēmu. No Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes kā partneri šajā projektā piedalās Liepājas cietums no Čehijas Republikas kā partneri piedalās Olmouce cietums un projekta koordinators ir Kauņas izmeklēšanas cietums.
Šī projekta mērķis ir izstrādāt sociālās rehabilitācijas programmu, lai palīdzētu notiesātajiem kļūt par likumpaklausīgām personām, kuras ievēro likumu, humānisma un sabiedrības drošību.
 Radīt apstākļus, kas palīdzētu notiesātajiem reintegrēties sabiedrībā pēc soda izciešanas. Programmas ietvaros izstrādātās sociālās tēmas katra dalībvalsts šo programmu aprobēs savā valstī. Tiks veikta sadarbība ar vietējām iestādēm, kas var sniegt konsultācijas sagatavojot programmas tēmas. Pēc programmas aprobēšanas un to rezultātu apkopošanas tiks izstrādāta rokasgrāmata, kas ļaus katrai no projektā iesaistītām valstīm to pielietot savā sistēmā un praksē.

 

Lifelong - Foto