Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

LLP

No 2011.gada 01.janvāra līdz 2013.gada 04.oktobrim tika īstenotas 4 partneru sanāksmes (Čehijā un Latvijā). Sanāksmju mērķis bija izstrādāt Sociālo prasmju attīstības programmu ieslodzītajiem. Uz katru sanāksmi visas partnervalstis (Latvija, Lietuva, Čehija) gatavoja programmas tēmas. Katra valsts prezentēja gan savas tēmas teorētisko pamatojumu, gan arī tikšanās laikā tika izmantoti interaktīvi vingrinājumi no tēmām. Kopumā tika izstrādātas 18 tēmas:
1.    „Mana identitāte” – Latvija;
2.    „Pašcieņa” – Čehija;
3.    „Pašpārliecinātība” – Lietuva;
4.    „Vērtības (resursu identifikācija)” – Čehija;
5.    „Spēja atpazīt un parādīt/izteikt emocijas” – Latvija;
6.    „Motivācija” – Lietuva;
7.    „Stereotipi un uztveres kļūdas” – Čehija;
8.    „Adekvāta citu viedokļu uztvere (kā citi redz mani)”- Latvija;
9.    „Iepazīstināšana ar sevi”- Lietuva;
10.    „Komunikācijas prasmes” – Latvija;
11.    „Komunikācijas stili”- Lietuva;
12.    „Konfliktu vadība” – Čehija;
13.    „Spēja atrast darbu” – Lietuva;
14.    „Spēja strādāt komandā” – Čehija;
15.    „Finanšu plānošana” – Latvija;
16.    „Spēja parūpēties par savu garīgo un fizisko veselību” – Lietuva;
17.    „Laika plānošana” – Čehija;
18.    „Spēja lūgt palīdzību un atbalstu” – Latvija.
 Līdz nākamajai tikšanās reizei tiks veikta pirmo 6 tēmu aprobācija ieslodzījuma vietās (Liepājas cietumā, Kauņas izmeklēšanas cietumā un Olomouc izmeklēšanas cietumā). Plānotais grupas lielums ieslodzījuma vietā būs 12 cilvēki. Pēc tēmu aprobācijas, nākamās tikšanās laikā tiks pārrunāta nodarbību norise, kuras rezultātā tiks veiktas nepieciešamās korekcijas programmas tēmu aprakstos un īstenošanā.
Nākamā partnervalstu tikšanās paredzēta 2013.gada decembrī - Lietuvā.