Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

LLP

No 2013.gada 16.-18.decembrim Lietuvā - Kauņā norisinājās 6.Partneru sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāvēja 6 Liepājas cietuma darbinieki. Tikšanās laikā tika prezentēti izstrādātās Sociālo prasmju pilnveides programmas 1.moduļa aprobācijas rezultāti, kā arī katra partnervalsts (Latvija, Lietuva, Čehija) dalījās programmas īstenošanas pieredzē un sniedza savas rekomendācijas programmas tēmu uzlabošanai. Vizītes laikā Latvijas un Čehijas pārstāvjiem, pieredzes apmaiņas ietvaros, bija iespēja apmeklēt Kauņas izmeklēšanas cietumu. Sanāksmes noslēgumā partnervalstis vienojās par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamajai tikšanās reizei 2014.gada februārī – Čehijā.

 

6th meeting in Kauna