Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

LLP

 

No 2014.gada 24.-27.februārim Čehijā – Olomouce (Olomouc) pilsētā norisinājās 7.Partneru sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāvēja 2 Liepājas cietuma pārstāvji. Tikšanās laikā tika prezentēti izstrādātās Sociālo prasmju pilnveides programmas 2.moduļa aprobācijas rezultāti, kā arī katra partnervalsts (Latvija, Lietuva, Čehija) dalījās programmas īstenošanas pieredzē un sniedza savas rekomendācijas programmas tēmu uzlabošanai. Vizītes laikā Latvijas un Lietuvas pārstāvjiem, pieredzes apmaiņas ietvaros, bija iespēja apmeklēt Olomouce izmeklēšanas cietumu. Sanāksmes noslēgumā partnervalstis vienojās par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamajai tikšanās reizei 2014.gada maijā – Latvijā.

7th meeting Olomouc-r

7th meeting Olomouc 2-r