Daugavgrīvas cietums
Brasas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

LLP

No 2014.gada 19.–21.maijam Latvijā – Liepājā norisinājās 8.Partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās 2 Olomouces (Olomouc) izmeklēšanas cietuma pārstāvji (Čehija), 8 Kauņas izmeklēšanas cietuma pārstāvji (Lietuva) un 4 Liepājas cietuma pārstāvji (Latvija). Tikšanās laikā tika prezentēti izstrādātās Sociālo prasmju pilnveides programmas 3.moduļa aprobācijas rezultāti, kā arī katra partnervalsts (Latvija, Lietuva, Čehija) dalījās programmas īstenošanas pieredzē un sniedza savas rekomendācijas programmas tēmu uzlabošanai. Vizītes laikā Čehijas un Lietuvas pārstāvjiem, pieredzes apmaiņas ietvaros, bija iespēja apmeklēt Liepājas cietumu. Sanāksmes noslēgumā partnervalstis vienojās par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamajai tikšanās reizei 2014.gada jūnijā – Lietuvā (Projekta noslēguma konference).

2014.07.17 - macibu partneribas 8th meeting in Liepaja