Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums

LLP

No 2014.gada 19.–21.maijam Latvijā – Liepājā norisinājās 8.Partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās 2 Olomouces (Olomouc) izmeklēšanas cietuma pārstāvji (Čehija), 8 Kauņas izmeklēšanas cietuma pārstāvji (Lietuva) un 4 Liepājas cietuma pārstāvji (Latvija). Tikšanās laikā tika prezentēti izstrādātās Sociālo prasmju pilnveides programmas 3.moduļa aprobācijas rezultāti, kā arī katra partnervalsts (Latvija, Lietuva, Čehija) dalījās programmas īstenošanas pieredzē un sniedza savas rekomendācijas programmas tēmu uzlabošanai. Vizītes laikā Čehijas un Lietuvas pārstāvjiem, pieredzes apmaiņas ietvaros, bija iespēja apmeklēt Liepājas cietumu. Sanāksmes noslēgumā partnervalstis vienojās par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamajai tikšanās reizei 2014.gada jūnijā – Lietuvā (Projekta noslēguma konference).

2014.07.17 - macibu partneribas 8th meeting in Liepaja