Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Brasas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums

LLP

No 2014.gada 25.–27.jūnijām Lietuvā – Viļņā norisinājās 9.Partneru sanāksme (Projekta noslēguma konference). Konferences ietvaros projekta partneri (Latvija, Čehija) apmeklēja Viļņas labošanas iestādi un Lukiškes izmeklēšanas cietumu, lai iepazītos ar ieslodzījuma vietās īstenotajām resocializācijas programmām. Konferencē piedalījās Lietuvas Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Kauņas izmeklēšanas cietuma, Olomouces (Olomouc) izmeklēšanas cietuma, Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Liepājas cietuma pārstāvji.
Konferencē katra partnervalsts prezentēja savas ieslodzījuma vietu sistēmas darbību, nākotnes ieceres, kā arī dalījās ar projekta īstenošanas pieredzi.
Konferences noslēgumā partneri vienojās, par projekta noslēguma atskaites sagatavošanas un iesniegšanas organizatoriskajiem jautājumiem.

2014.07.17 - macibu partneribas 9th meeting Vilnius