Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Eiropas Savienības struktūrfondi

Projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana ieslodzījuma vietās

Jauniešu garantijas projektā ieslodzījuma vietās šogad iesaistīti 218 jaunieši

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi 2016.gadā Jauniešu garantijas aktivitātes īstenoja arī deviņās ieslodzījuma vietās - Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Iļģuciema Liepājas, Jelgavas, Valmieras, Jēkabpils un Daugavgrīvas cietumā.

 

Ieslodzījuma vietās īstenotas dažādas profesionālās pilnveides izglītības programmas, savukārt Daugavgrīvas cietumā īstenota 2.kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programma.

 

Ieslodzījumā esošiem jauniešiem bija iespēja apgūt tādas profesionālās pilnveides izglītības programmas kā “Bruģēšanas darbi”, “Flīzēšanas darbi”, “Apdares darbi un telpu remonts”, “Latviešu valodas apguve”, “Datorapmācība”, “Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana”, “Manikīra darbu tehnoloģija”, “Rokas kokgriešana”, “Fotogrāfiju digitālā apstrāde”, “Komercdarbības pamati” un “Tūrisma produktu izstrāde”, kā arī otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmu ar iegūstamo kvalifikāciju “Elektromontieris”.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas tika īstenotas 160 stundu apjomā, savukārt profesionālās tālākizglītības programma 640 stundu apjomā. Šo izglītības programmu apguvē iesaistījās 218 ieslodzītie jaunieši, no kuriem 179 jaunieši saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi un 9 jaunieši ieguva 2 līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Elektromontieris”.

 

Projekta darbību mērķis ir ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem nodrošināt darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.

 

 

 

 

Projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana ieslodzījuma vietās

 

 

Projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana

 Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana ieslodzījuma vietās

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi turpina īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, (turpmāk – projekts) darbības ieslodzījuma vietās.

Projekta darbību ietvaros 2015.gadā 10 ieslodzījuma vietās - Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Iļģuciema, Jelgavas, Olaines, Liepājas, Valmieras, Jēkabpils un Daugavgrīvas cietumā, kā arī Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika nodrošināta profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījumā esošiem jauniešiem. Šo izglītības programmu apguvē tika iesaistīti 311 ieslodzītie jaunieši, tostarp 267 jaunieši izglītības programmas sekmīgi pabeidza un saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Ieslodzījumā esoši jaunieši apguva zināšanas un prasmes šādās profesionālās pilnveides izglītības programmās: latviešu valodas apguve, ēku siltināšana, telpu remonts un apdares darbi, sausās būves montāža, pārdevēja darbs, datormācība, lauksaimniecības pamati, datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana, komercdarbības pamati. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tika īstenotas 160 stundu apjomā.

Projekta mērķis ir nodrošināt ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.