Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

2011.gada 18.oktobrī starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” tika noslēgts līgums par projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Dau

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz:

  1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 2006.000 tonnas CO2 gadā;
  2. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā - KPFI) finansējumu Projektam vismaz 10.500 kgCO2/latiem.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 250904,15, no tām KPFI līdzekļi ir 75%, Projekta iesniedzēja līdzfinansējums ir 25% no kopējā finansējuma.

Projekta ieviešanas beigu datums - 30.06.2012.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotā projekta ietvaros Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās”

Atklātā konkursa „Katlumājas būvniecība Daugavgrīvas cietumā” rezultātā šī gada 10. aprīlī tika noslēgts būvniecības līgums par kopējo summu 219530.59 LVL, kurā ir paredzēts izstrādāt katlumājas tehnisko projektu un veikt katlumājas būvniecību Daugavgrīvas cietumā.

Atgādinām, ka projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Sakarā ar plānotās būvniecības darba kavējumu, tika iesniegti projekta līguma grozījumi Vides investīciju fondā, kas paredz pagarināt projekta ieviešanas beigu datumu līdz 31.10.2012. Līguma grozījumi tika apstiprināti no Latvijas Republikas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonda puses, grozījumi tika parakstīti 2012. gada 2. aprīlī.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes turpina īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās” Nr.KPFI-12/205.

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta ietvaros norisinās aktīvi katlumājas būvniecības darbi un biomasas ūdens sildāmo katlu uzstādīšanas darbi Daugavgrīvas cietumā. Projekta ieviešanas beigu datumu ir 31.10.2012.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes turpina īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās” Nr.KPFI-12/205.

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta ietvaros ir uzsākti katlumājas būvniecības darbi Daugavgrīvas cietumā. Projekta ieviešanas beigu datumu ir 31.10.2012.

Daugavgrīvas cietumā tiek nomainīti gandrīz 50 gadus veci apkures katli

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās” Nr. KPFI - 12/205.
Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietumā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.
Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā ēku nodrošināšanai ar apkuri un karsto ūdeni līdz šim tika izmantoti 1966. gadā uzstādītie tvaika katli, kuri ir nolietojušies un katru gadu nepieciešami arvien lielāki ieguldījumi to darbības uzturēšanai. Vecie katli siltumenerģijas ražošanai kā energoresursu patērēja akmeņogles, kas ir ne vien dārgas, bet arī rada kaitējumu videi to sadegšanas procesā. Īstenojot projektu, veikta pilnīga tehnoloģiju nomaiņa – pašreizējo fosilo resursu – akmeņogļu vietā turpmāk tiks izmantota koksnes šķeldas. Jaunajā katlu mājā ierīkoti divi biomasas ūdens sildāmie katli ar kurtuvi un šķeldas noliktavu, kas aprīkota ar kustīgu grīdu, lai nodrošinātu pilnīgu kurināmā padeves automātiku.
Aprēķināts, ka ierīkojot jauno apkures sistēmu, cietumam izdevumi samazināsies līdz pat 43%. Izmaksas samazināsies gan apkures iekārtas apkopei un remontam, gan akmeņogļu izdedžu utilizācijai. Katlumāju apkalpos četri operatori.
Jaunās katlumājas būvniecība, elektropieslēgums, siltumtrases, ūdensvadu un kanalizācijas izbūves veiktas no valsts budžeta, bet biomasas apkures iekārtas iegādātas un uzstādītas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros. Biomasas apkures iekārtas izmaksas ir 250 904 Ls. No tiem 75% - Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums, savukārt 25% - valsts finansējums. Kopējās būvniecības izmaksas ir aptuveni 700 000 Ls.