Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās” Nr. KPFI - 12/205.
Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietumā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.
Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā ēku nodrošināšanai ar apkuri un karsto ūdeni līdz šim tika izmantoti 1966. gadā uzstādītie tvaika katli, kuri ir nolietojušies un katru gadu nepieciešami arvien lielāki ieguldījumi to darbības uzturēšanai. Vecie katli siltumenerģijas ražošanai kā energoresursu patērēja akmeņogles, kas ir ne vien dārgas, bet arī rada kaitējumu videi to sadegšanas procesā. Īstenojot projektu, veikta pilnīga tehnoloģiju nomaiņa – pašreizējo fosilo resursu – akmeņogļu vietā turpmāk tiks izmantota koksnes šķeldas. Jaunajā katlu mājā ierīkoti divi biomasas ūdens sildāmie katli ar kurtuvi un šķeldas noliktavu, kas aprīkota ar kustīgu grīdu, lai nodrošinātu pilnīgu kurināmā padeves automātiku.
Aprēķināts, ka ierīkojot jauno apkures sistēmu, cietumam izdevumi samazināsies līdz pat 43%. Izmaksas samazināsies gan apkures iekārtas apkopei un remontam, gan akmeņogļu izdedžu utilizācijai. Katlumāju apkalpos četri operatori.
Jaunās katlumājas būvniecība, elektropieslēgums, siltumtrases, ūdensvadu un kanalizācijas izbūves veiktas no valsts budžeta, bet biomasas apkures iekārtas iegādātas un uzstādītas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros. Biomasas apkures iekārtas izmaksas ir 250 904 Ls. No tiem 75% - Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums, savukārt 25% - valsts finansējums. Kopējās būvniecības izmaksas ir aptuveni 700 000 Ls.