Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta ietvaros norisinās aktīvi katlumājas būvniecības darbi un biomasas ūdens sildāmo katlu uzstādīšanas darbi Daugavgrīvas cietumā. Projekta ieviešanas beigu datumu ir 31.10.2012.