Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta ietvaros ir uzsākti katlumājas būvniecības darbi Daugavgrīvas cietumā. Projekta ieviešanas beigu datumu ir 31.10.2012.