Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums

Atklātā konkursa „Katlumājas būvniecība Daugavgrīvas cietumā” rezultātā šī gada 10. aprīlī tika noslēgts būvniecības līgums par kopējo summu 219530.59 LVL, kurā ir paredzēts izstrādāt katlumājas tehnisko projektu un veikt katlumājas būvniecību Daugavgrīvas cietumā.

Atgādinām, ka projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Sakarā ar plānotās būvniecības darba kavējumu, tika iesniegti projekta līguma grozījumi Vides investīciju fondā, kas paredz pagarināt projekta ieviešanas beigu datumu līdz 31.10.2012. Līguma grozījumi tika apstiprināti no Latvijas Republikas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonda puses, grozījumi tika parakstīti 2012. gada 2. aprīlī.