Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

"Pieredzes apmaiņas vizīte uz Somiju /Experience exchange visit to Finland"

"Pieredzes apmaiņas vizīte uz Somiju /Experience exchange visit to Finland"

2018. gada 1. jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības daļu darba organizācija" ("Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons") Nr. PA–GRO–1159 īstenošanu.
No 2018. gada 17. septembra līdz 20. septembrim tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Somiju. Vizītes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes un ieslodzījuma vietas pārstāvji apmeklēja Somijas Kriminālo sankciju aģentūras centrālo pārvaldi, Turku un Kayra cietumu. Vizītes laikā tika apspriesti dažādi jautājumi par ieslodzījuma vietu apsardzes, drošības un uzraudzības daļu darba organizāciju.
No 2018. gada 8. oktobra līdz 11. oktobrim tiek plānota pieredzes apmaiņas vizīte uz Dāniju.


On 1st July 2018 Latvian Prison Administration started the implementation of Nordic–Baltic and Network Programme for Public Administration project "Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons") No. PA–GRO–1159.
From 17th September 2018 until 20th September, the experience exchange visit to Finland was implemented. Representatives from Latvian Prison Administration and prison visited Central Administration of Criminal Sanctions Agency, Turku and Kayra prison. During the visit various issues were discussed, for example – work organization of security, safety and supervision departments.
From 8th October 2018 until 11th October the experience exchange visit to Denmark is planned.