Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums

"Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā"/"Experience exchange visit in Sweden"

"Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā"/"Experience exchange visit in Sweden"

No 2018. gada 5. novembra līdz 8. novembrim, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības daļu darba organizācija" ("Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons") Nr. PA–GRO–1159 ietvaros, tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā. Vizītes ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes un ieslodzījuma vietas pārstāvji apmeklēja Zviedrijas ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu un divus cietumus – "Asptuna" un "Norrtalje". Vizītes laikā tika apspriesti dažādi jautājumi par ieslodzījuma vietu apsardzes, drošības un uzraudzības daļu darba organizāciju, kā arī dinamiskās drošības aspekti.

From 5th November 2018 until 8th November within Nordic–Baltic and Network Programme for Public Administration project "Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons" No. PA–GRO–1159 was implemented the experience exchange visit in Sweden. Representatives from Latvian Prison Administration and prison visited Swedish Prison and Probation Service and two prisons – "Asptuna" un "Norrtalje". During the visit various issues were discussed, for example – work organization of security, safety and supervision departments, as well as aspects of dynamic security.