Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums

Publikācijas datums: 26.02.2020.

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte

 

No 2020. gada 17. februāra līdz 19. februārim Latvijā viesojās Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmijas un Norvēģijas Romerike cietuma pārstāvji, lai piedalītos informācijas apmaiņā par Projekta īstenošanas progresu un sniegtu konsultējošu atbalstu projekta darba grupai, kas šobrīd strādā pie Prakses vadītāju sistēmas izveides Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra īstenoto apmācību kontekstā.

Vizītes laikā tika prezentēti jau veiktie un turpmākajos mēnešos plānotie darbi, kā arī organizētas dažādas diskusijas par prakses vadītāju lomu, uzdevumiem un pienākumiem ikdienas darbā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzinātwww.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas finanšu instrumenta  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.