Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

 

 

Projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"

2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanas līgums.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Projekta kopējais finansējums: 14 073 529 EUR.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
2. Normatīvo aktu izstrāde;
3. Personāla apmācības programmu aprobācija;
4. Projekta vadība un publicitāte.

 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Pabeigta prakses vadītāju apmācību programmas izstrāde

Prezentēti Projekta pētījuma rezultāti

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā

Uzsākts mentoru apmācību programmas izstrādes process 

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana