Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

 

 

2019. gada 1. jūlijs

 

Projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā".

 

  1. gada 1. jūlijā tika parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanas līgums.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Projekta kopējais finansējums: 14 073 529 EUR.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
  2. Normatīvo aktu izstrāde;
  3. Personāla apmācības programmu aprobācija;
  4. Projekta vadība un publicitāte.

 

"Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai"