Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums

 

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju
2019.gada 1.jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 (turpmāk – Projekts).
2019. gada oktobrī Projekta 2. aktivitātes "Normatīvo aktu pilnveide un izstrāde" ietvaros izveidotā darba grupa "Mentoringa sistēmas izveide" apmeklēja Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmiju Lillestromā un Romerikes cietumu, lai iepazītos ar partneru praksi Norvēģijas ieslodzījuma vietās esošo mentoringa sistēmu un tās normatīvo regulējumu.
Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki pozitīvi novērtē Norvēģijas izveidotos mentoringa sistēmas procesus. Ir iegūtas daudzas vērtīgas atziņas un secinājumi, piemēram, par mācību telpu iekārtojumu, kas maksimāli pietuvināts reālajām telpām cietumos un aprīkots ar video un audio tehniku, būtiski uzlabo mācību procesu. Apmaiņas brauciena laikā iegūtā pieredze tiks izmantota veidojot jauno Mācību centru Olaines cietumā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv