Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums

 

Par personāla apmācību projekta ietvaros.

2013.gada 3.jūnijā tika uzsākta Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros Valsts probācijas dienesta projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (Nr.LV08/1) īstenošana.

Kā viens no projekta uzdevumiem un mērķiem ir izvirzīta Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālistu kapacitātes celšana. Ieslodzījuma vietu pārvalde, kā projekta sadarbības partneris, ir apņēmusies nodrošināt sistēmā strādājošo speciālistu iesaisti sekojošās apmācībās/ semināros:

Nr.

p.k.

Projekta aktivitāte

Projekta aktivitātes plānotais īstenošanas laiks

Plānotais dalībnieku skaits no IeVP

1.

Prasmju treniņi probācijas un cietumu darbiniekiem (4dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2014.

22 ieslodzījuma vietu darbinieki

2.

Prasmju treniņi probācijas un cietumu darbiniekiem (5 dienas x 6 semināri)

10.2014. – 05.2015.

28 ieslodzījuma vietu darbinieki

3.

Motivējošās intervēšanas treniņi (2 dienas x 16 semināri)

09.2013. – 12.2015.

128 ieslodzījuma vietu darbinieki

4.

Motivējošās intervēšanas treniņi (3 dienas x 2 semināri)

09.2013. – 12.2015.

8 ieslodzījuma vietu darbinieki

5.

Probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība darbam ar dzimumnoziedzniekiem (5 dienas x 4 semināri)

10.2013. – 12.2013.

01.2015. – 12.2015.

32 ieslodzījuma vietu darbinieki

6.

Probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība darbam ar dzimumnoziedzniekiem (1 diena x 8 semināri)

11.2013. – 12.2015.

40 ieslodzījuma vietu darbinieki

7.

Darbinieku apmācība darbam ar klientiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi (5 dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2015.

24 ieslodzījuma vietu darbinieki

8.

Apmācība ar jauno alternatīvu (5 dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2014.

15 ieslodzījuma vietu vadības līmeņa pārstāvju apmācība

9.

Apmācība par jauno alternatīvu (2 dienas x 6 semināri)

01.2014. – 12.2014.

30 ieslodzījuma vietu darbinieki

 

Papildus informācija par projektu: http://www.probacija.lv/page.php?id=708