Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums

norway grants -1

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem", sadarbības līgums Nr. LV0067.

Turpinot apgūt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējumu, Ieslodzījuma vietu pārvalde 2009.gada 1.maijā ir uzsākusi kārtējā projekta realizāciju, kas nodrošinās notiesāto nepilngadīgo dzīves apstākļu uzlabošanu atbilstoši attīstīto Eiropas Savienības valstu standartiem. Projekta realizācija turpināsies līdz 2011.gada 30.aprīlim. Šajā laika periodā tiks veikta fiziski un morāli novecojušā notiesāto jauniešu dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Iecerēto aktivitāšu realizācijai 85% līdzekļu tiek saņemti no Norvēģijas valsts, bet 15% ir Latvijas valsts ieguldījums. Kopējais projekta budžets ir EUR 959 175,-.

Projekta ieviešanas gaitā tiek realizētas divas aktivitātes - "Projekta vadība un publicitāte" un "Renovācijas darbi". Pirmās aktivitātes ietvaros izveidotā vadības grupa nodrošina projekta ikdienas virzību saskaņā ar finanšu instrumentu finansēto projektu ieviešanas vadlīnijām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, otrās aktivitātes ietvaros tiks renovēts notiesāto jauniešu dzīvojamais korpuss, to pilnībā pārbūvējot un sadalot pašreizējās kopmītņu tipa telpas 62 divvietīgās dzīvojamās telpās 124 notiesāto jauniešu izvietošanai. Katrā no jaunajām dzīvojamajām telpām būs sanitārais mezgls ar dušas kabīni, tualeti un izlietni.

Projekta "Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" realizācija sasaucas ar jau iepriekš uzsāktā IeVP projekta “Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana” (Nr. LV 0019) ieviešanu Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Abu šo projektu ieviešana ne tikai būtiski uzlabos apcietināto un notiesāto jauniešu fiziskos dzīves apstākļus, bet arī nodrošinās vidi, kurā ievērojami pieaugs resocializācijas iespējas sasniegt soda  izpildes mērki – turpmāk atturēt notiesātās personas no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

 


 

 

norway grants -1.

 

 

 

 

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism

 

Kopš Latvija ir pievienojusies Eiropas Savienībai un Eiropas ekonomiskajai zonai (EEZ), mūsu valstij ir saistoši daudzi nosacījumi un pienākumi, kas saistīti ar dalību šajās organizācijās. Dažam labam eiroskeptikim tas ir kā trumpis, lai peltu mūsu valsts vēlmi piedalīties Eiropas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē, aizmirstot pieminēt, iespējams apzināti, mūsu tiesības uz atseviškām priekšrocībām, ko nodrošina šāda dalība.

 

Labs piemērs, kas demonstrē Latvijas un citu jauno Eiropas Savienības valstu iespējas pilnveidoties ekonomiski un sociāli ir divu finanšu instrumentu – Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta izveide, kas laika periodā no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim nodrošina 1,167 miljardu eiro finansējumu dažādu projektu un programmu realizācijai minētajās valstīs.

 

Līdz ar Saprašanās Memoranda par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004.–2009. gadā parakstīšanu starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku, Latvijas dažādām institūcijām un organizācijām ir dota iespēja izmantot šo finanšu instrumentu, lai īstenotu projektus, kas ir virzīti uz ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības mazināšanu EEZ. Kopējais finansējums Latvijai, kas pieejams šī instrumenta ietvaros ir 34 020 000 eiro.

 

Atsaucoties uz šo iespēju iegūt līdzekļus, kuru izmantošanai kā viena no prioritātēm izdalīta ieslodzījuma vietu ēku standartu uzlabošana, LR TM Ieslodzījuma vietu pārvalde 2007.gada 1.oktobrī iesniedza projekta pieteikumu šādas prioritātes realizēšanai Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Projekts tika apstiprināts, un tā realizācijas sākums noteikts 2008.gada septembrī, projekta noslēgums 2011.gada aprīlī. Projekta lielākā daļa finansēta ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas, daļa finansējuma nāk no Latvijas valsts puses.

 

Projekta mērkis ir apcietināto jauniešu uzturēšanas standartu uzlabošana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Projekta rezultātā tiks uzbūvēta moderna ēka apcietināto izvietošanai, kurā paredzētas telpas transporta un cilvēku plūsmas kontrolei, uzraudzības nodrošināšanai, kā arī telpas, kur apcietinātie un notiesātie varēs satikties ar ģimenes locekļiem. Jaunceļamā ēka tiks izvietota iestādes teritorijā Līgatnes ielas pusē.

Projekta gaitas uzraudzību veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kura projekta realizācijas atskaites iesniedz Latvijas atbildīgajām institūcijām izvērtēšanai un nosūtīšanai vērtējumam Finanšu Instrumenta Birojam