Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums

norway grants -1

 

„Ieslodzīto informācijas sistēma”

Laika posmā no 2009. gada jūnija līdz 2011. gada aprīlim, TM Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenos Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto individuālo projektu Nr. LV0069 „Ieslodzīto informācijas sistēma”.

Projekta kopējais budžets ir 649 997 Eiro, no kā 85% jeb 552 497 Eiro finansē Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, bet 15% jeb 97 500 Eiro, līdzfinansē Latvijas valsts.

Projekta mērkis

Projekta mērkis – izstrādāt un ieviest vienotu, visaptverošu un centralizētu informācijas sistēmu, kurā ērti lietojamā formā un veidā, tiks apkopota visa informācija par Latvijas cietumos ieslodzītajām personām. Vienoto datu bāzi lietos visās Latvijas ieslodzījuma vietās un tajā ietvertā informācija būs pieejama arī citām tiesībsargājošajām iestādēm valstī, kas būtiski atvieglos šo iestāžu darbu.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Jaunajā informācijas sistēmā tiks apkopots plašs datu apjoms par visām personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās un tā ietvers arī informāciju par ieslodzīto personu uzvedības un risku analīzi. Apkopotā informācija ļaus pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz ieslodzītajiem.

Jāpiebilst, ka šobrīd Ieslodzījuma vietu pārvalde visu šāda veida informāciju dokumentē papīra formātā, kas prasa ļoti lielu personāla un tehnisko resursu patēriņu, bet vienotas datu bāzes trūkuma dēļ, liedz pilnvērtīgi izmantot uzkrāto informāciju.

Realizējot projektu „Ieslodzīto informācijas sistēma”, būtisks būs arī ekonomiskais faktors - izmantojot modernās tehnoloģijas, tiks ietaupīti līdzekļi, tiks samazināts personāla resursu patēriņš, kas šobrīd iesaistīts milzīga apjoma informācijas un dokumentu apstrādē.

Projekta realizācija nodrošinās arī pilnvērtīgu un visaptverošu informācijas apmaiņu ar citām valsts iestādēm, kurām šāda informācija ikdienā ir nepieciešama – Tiesu informācijas sistēmu, Sodu reģistru, Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju un iedzīvotāju reģistru. Turklāt šī informācijas apmaiņa notiks elektroniski, būtiski ietaupot gan laiku, gan resursus. Kā liecina prakse, bieži vien tieši ātras un operatīvas informācijas apmaiņas trūkums apgrūtina vairāku tiesībsargājošo iestāžu darbu un tiešo funkciju veikšanu.

Uzziņai:

* Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais projekts Nr. LV0069 „Ieslodzīto informācijas sistēma”;

* Projektu īsteno LR TM Ieslodzījuma vietu pārvalde;

* Projekta darbības laiks no 2009. gada 1. jūnija līdz 2011. gada aprīlim;

* Projekta kopējais budžets – 649 997 Eiro;

* 85% (552 497 Eiro) finansē Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments;

* 15% ( 97 500 Eiro) līdzfinansē Latvijas valsts;

* Projekta vadītāja Ieslodzījuma vietu pārvaldes Projektu izstrādes un realizācijas daļas priekšniece Dace Uzulniece.