Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

Latviešu valodas apguve Latgales reģionā

Latviešu valodas apguve Latgales reģionā

„Latviešu valodas apguve” Latgales reģionā (2016)

2016.gada jūnijā, pēc divu mācību gadu intensīva apmācību perioda, noslēdzas Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrētā projekta valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” īstenošana LATGALES reģionā ieslodzījuma vietā - Daugavgrīvas cietums, Daugavpilī.

Projekta ietvaros Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, īpaši jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, tika nodrošināta iespēja ar valsts atbalstu apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, trīs mēnešos mācoties valsts valodu 100 stundu apjomā. Apmācībām, lai kārtotu latviešu valodas prasmes diagnosticējošo testu, reģistrējās 251 interesents.

Mācībām pamata - A līmeņa latviešu valodas apguves programmās, kopumā tika uzņemti 126 kursanti, no kuriem 114 izglītojamie, programmu beidzot, kārtoja arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centra (VISC) izbraukumu eksaminācijās, kas sniedz iespēju, iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.

30% no tiem, kuri uzsāka mācības latviešu valodas apguvei sākotnējā valodas prasme bija vāja, bet programmas noslēgumā 80% no visiem izglītojamiem, apliecināja savas sekmes valodas apguvē, kārtojot jau valodas pārbaudi VISC. Kā liecina salīdzinājums starp sākotnējā un noslēguma testa rezultātiem, 81 kursants mācības beidzot, ir paaugstinājis savas latviešu valodas prasmes vismaz par vienu pakāpi, kā rezultātā 30% no apmācību dalībniekiem apmācības pabeidza, sasniedzot valsts valodas prasmes vidējo līmeni (B).

Projekta īstenošanas pieredze, vērtējot izglītojamo individuālos mācību sasniegumus un latviešu valodas prasmes pilnveides pakāpi, rāda, ka labākie rezultāti latviešu valodas prasmē uzrādīti klausīšanās un, lasītprasmēs, bet rakstītprasme un runātprasme arvien ir turpmāk uzlabojamas valodas lietojumā. Savukārt tieši valodas prasmes pilnveide var sekmēt pašu valodas lietojumu, novēršot tendenci, kad valsts valodu prot, bet saskarsmē nelieto.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes un izglītības iestādes sadarbība valsts valodas apguvei vērtējama arī kā konkrēts atbalsts resocializācijas pasākumiem ieslodzījuma vietās, praksē sniedzot piemēru un pieredzi neformālās izglītības ceļam, kas ir viena no iespējām un izvēlēm tieši pieaugušo izglītībā.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13).
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2016)

„Latviešu valodas apguve” Latgales reģionā (2014)

Ar š.g. 1.augustu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietumā ir rasta iespēja tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes.
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas projekta „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds un īsteno izglītības iestāde – mācību centrs „BUTS”, ietvaros, 120 pieaugušajiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, turpmākos 18 mēnešos būs iespēja mācīties valsts valodu.
No projekta īstenošanas sagaidāms, ka apgūtās valsts valodas zināšanas motivēs izglītības turpināšanai projekta ietvaros īpaši atbalstāmo mērķa grupu – jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, kuri atrodas brīvības atņemšanas iestādēs, lai gūstot pozitīvu izglītošanās pieredzi, turpinātu apgūt arī specialitāti profesionālās izglītības programmās tā attīstot viņu turpmākās resocializācijas ekonomisko potenciālu nodarbinātībai un patstāvīgai dzīvei.

Mācību laikā - 3,5 mēnešos izglītojamie apgūs valsts valodu 100 stundu apjomā pamata (A līmeņa) un vidējā (B līmeņa) latviešu valodas apguves programmās, mācību sākumā un noslēgumā kārtojot pārbaudījumu zināšanu vērtēšanai. Obligātais noslēguma pārbaudījums, izmantojot vienotu Latviešu valodas aģentūras izstrādāto noslēguma testu, ļaus vērtēt katra izglītojamā individuālos mācību sasniegumus un pārbaudīt valsts valodas prasmes pilnveides pakāpi. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudi, izglītojamie saņems apliecību. Visiem programmas dalībniekiem, apmācību noslēgumā būs iespēja kārtot arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, organizētajā VISC izbraukuma eksaminācijā.
Projekts paredz sniegt iespēju valsts valodu mācīties pavisam 8 izglītojamo grupām, sasniedzot rezultātu, ka vismaz 80% izglītojamo paaugstina valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu.
Kā šī projekta īstenošanas pievienotā vērtība atzīmējama arī jaunā kvalitātē veidota Ieslodzījuma vietu pārvaldes un izglītības iestādes sadarbība, kas sociālās atbildības kontekstā apliecina vienādu iespēju pieejas principu darbībā, tā paužot Eiropas cilvēktiesību praksi.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13).
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” un LR Ieslodzījuma vietu pārvalde (2014)