Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums

Ar š.g. 1.augustu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietumā ir rasta iespēja tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes.
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas projekta „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds un īsteno izglītības iestāde – mācību centrs „BUTS”, ietvaros, 120 pieaugušajiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, turpmākos 18 mēnešos būs iespēja mācīties valsts valodu.
No projekta īstenošanas sagaidāms, ka apgūtās valsts valodas zināšanas motivēs izglītības turpināšanai projekta ietvaros īpaši atbalstāmo mērķa grupu – jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, kuri atrodas brīvības atņemšanas iestādēs, lai gūstot pozitīvu izglītošanās pieredzi, turpinātu apgūt arī specialitāti profesionālās izglītības programmās tā attīstot viņu turpmākās resocializācijas ekonomisko potenciālu nodarbinātībai un patstāvīgai dzīvei.

Mācību laikā - 3,5 mēnešos izglītojamie apgūs valsts valodu 100 stundu apjomā pamata (A līmeņa) un vidējā (B līmeņa) latviešu valodas apguves programmās, mācību sākumā un noslēgumā kārtojot pārbaudījumu zināšanu vērtēšanai. Obligātais noslēguma pārbaudījums, izmantojot vienotu Latviešu valodas aģentūras izstrādāto noslēguma testu, ļaus vērtēt katra izglītojamā individuālos mācību sasniegumus un pārbaudīt valsts valodas prasmes pilnveides pakāpi. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudi, izglītojamie saņems apliecību. Visiem programmas dalībniekiem, apmācību noslēgumā būs iespēja kārtot arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, organizētajā VISC izbraukuma eksaminācijā.
Projekts paredz sniegt iespēju valsts valodu mācīties pavisam 8 izglītojamo grupām, sasniedzot rezultātu, ka vismaz 80% izglītojamo paaugstina valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu.
Kā šī projekta īstenošanas pievienotā vērtība atzīmējama arī jaunā kvalitātē veidota Ieslodzījuma vietu pārvaldes un izglītības iestādes sadarbība, kas sociālās atbildības kontekstā apliecina vienādu iespēju pieejas principu darbībā, tā paužot Eiropas cilvēktiesību praksi.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13).
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” un LR Ieslodzījuma vietu pārvalde (2014)