Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts
         
140. „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. TM IeVP 2014/159)


22.12.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.01.2015
139. „Ieslodzījuma vietu pārvaldes Vecumnieku cietuma projekta izstrāde ūdenstorņa demontāžai”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TM IeVP 2014/127)


17.12.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.01.2015
137. Apmācību nodrošinājums Eiropas Komisijas programmas „Krimināltiesības”
projekta „Suicide preventive system development in imprisonment places” 
(„Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās”) Nr. JUST/2014/JPEN/AG/4554 
(iepirkuma identifikācijas numurs TM IeVP 2014/151)

16.12.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 27.01.2015
136. “Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku un zemes Platā ielā 4, Rīgā apsaimniekošana”
(iepirkuma identifikācijas numurs TM IeVP 2014/152)


1.    Objekta apskate notiks 2014.gada 22. un 23.decembrī iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu.
2.    Uzmanību pretendentiem!
Līguma darbības termiņš paredzēts  līdz 2016.gada 31.decembrim.


16.12.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 27.01.2015
135. “Valmieras cietuma pamatnožogojuma elektrošoka defekta novēršana” (iepirkuma identifikācijas numurs TM IeVP 2014/146)

10.12.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 09.03.2015
126. „Medicīnas preču un ķīmisko reaktīvu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām” (iepirkuma identifikācijas Nr. TM IeVP 2014/131).

19.11.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.01.2015
114. Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus
atklāta konkursa „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” (iepirkuma identifikācijas numurs TM IeVP 2014/117) 
Piedāvājumu atvēršanas protokols Nr.2014/117/2

23.10.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


Starplēmums
22.12.201419.12.201410.12.2014
113. Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

12.daļa: (CPV kods: 03142300-1) Olu pulveris. Nepieciešamais aptuvenais apjoms ir noteikts kilogramos, nevis gabalos.

Piedāvājumu atvēršanas protokols Nr.2014/116/2

22.10.2014 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


Paziņojums par lēmuma pieņemšanuPaziņojums par lēmuma pieņemšanu


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


Starplēmums
09.02.201520.01.201506.01.201529.12.201417.12.2014
112. Gāzes apkures katlu remontdarbi Brasas cietumā. 20.10.2014    
108. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā un Liepājas cietumā izmantojot dabīgo pārtiku, kas ražota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Nolikuma precizējumi

2014.gada 13.novembrī plkst.10:00 - 14:00 papildus objekta apskate Rīgas Centrālcietumā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 21.punktu Ieslodzījuma vietu pārvalde informē par nevajadzīgo valsts dzīvo kustamo mantu – gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku Nr.LV0068827.
08.10.2014 Starplēmums

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
06.02.2015

27.02.2015


27.05.2015
 107. „Ēku demontāžas darbi Olaines cietuma teritorijā” (identifikācijas Nr. TM IeVP 2014/78/NFI)

30.05.2014

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

16.07.2014

16.09.2014