Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts
124.

Iepirkums "Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi Olaines cietumam (Latvijas Cietumu slimnīcai)" (iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/124)

Precizējums

21.12.207

Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu

Precizēts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

3.01.2018

 

4.01.2018

123.

Iepirkums: "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku un zemes Grants ielā 23 (iepriekš Platā iela 4) Rīgā apsaimniekošana" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/125)

Precizējums

Precizējums

Objekta apskate notiks :
2018.gada 2. un 4. janvārī plkst. 10:00 – 11:00

21.12.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  05.02.2018
122.

Iepirkums "Būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/128

Precizējums. 

Precizējums. 

20.12.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 01.02.2018
121.

Iepirkums "Ugunsdrošības signalizācijas remonts Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem administratīvajā ēkā" (iepirkuma iden.Nr.2017/123)

12.12.2017 Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu 19.12.2017
120.

Iepirkums  "Latviešu valodas apmācības" (identifikācijas Nr. IeVP2017/118/ESF)

Atbilde uz iesniegumu.

15.12.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.02.2018
119.

Atklāts konkurss "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/115)

Atvēršanas protokols

07.12.2017

 

16.01.2018

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

19.03.2018

 

11.12.2018

118.

Atklāts konkurss "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/104)

Atbilde uz jautājumu

Starplēmums

Starplēmums

04.12.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

 

 23.02.2018

 

117.

Iepirkumu “Seifu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/121)

29.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  06.12.2017
116.

Iepirkums "Profesionālās veļas mazgāšanas iekārtas iegāde Brasas cietumam" (iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/120)

29.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 07.12.2017
115.

Iepirkumu"Telpu remonts Rīgas Centrālcietumā un Brasas cietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/114)

28.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 11.01.2018
114.

Sarunu procedūra "Rīgas Centrālcietuma ceļa avārijas bojājumu novēršana pie 1. korpusa" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/119)

27.112017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 01.12.2017
113.

Iepirkums "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/116)

Tehniskās specifikācijas precizējums

24.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  06.12.2017
112.

Iepirkums "Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē" (identifikācijas Nr. IeVP2017/117/ESF)

23.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 18.01.2018
111.

Iepirkums  "Ceļojumu aģentūru pakalpojumi" (identifikācijas Nr. IeVP2017/19TI/ESF)

13.11.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

17.11.2017
110.

Iepirkums "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)" (identifikācijas Nr. IeVP2017/18TI/ESF)

10.11.2017

Iepirkuma ziņojums

28.11.2017
109.

Atklāts konkurss „Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/109)

09.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.12.2017
108.

Atklāts konkurss "Kurināmās šķeldas iegāde ar piegādi Daugavgrīvas cietuma vajadzībām" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/113)

08.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 11.12.2017
107.

Atklāts konkurss "Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines cietuma vajadzībām" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/112)

Atvēršanas protokols

08.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 01.12.2017
106.

Iepirkums "Remontdarbi cietumu kamerās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/108)

Papildus informācija:

 Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvobjekta apskatei Rīgas Centrālcietumā, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, LV-1095 un Brasas cietumā, Laktas iela 2/4, Rīga, LV-1013, 2017. gada 14. novembrī un 2017. gada 16.novembrī, plkst.10.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. 

08.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.11.2017
105.

Iepirkums "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jēkabpils cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/111)

06.11.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.11.2017
104.

Atklāts konkurss "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/106)

27.10.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.12.2017
103.

Atklāts konkurss "Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/105)

24.10.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

07.12.2017

 

8.12.2017

102.

Atklāts konkurss "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde", identifikācijas Nr. IeVP 2017/79

13.10.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

23.11.2017

 

29.11.2017

101.

Atklāts konkurss "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/96)

Uzmanību pretendentiem!
Tiks veikti Nolikuma grozījumi!
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

Nolikuma grozījumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.11.2017.

Atvēršanas protokols

09.10.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 07.12.2017
100.

Iepirkums “Bērnu apģērba un inventāra iegāde ar piegādi Iļģuciema cietumam” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/101)

06.10.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.11.2017
99.

Iepirkums Sarunu procedūra (PIL 9.p.21.d 1.p.) „Lektoru pakalpojumi” (identifikācijas Nr.  IeVP 2017/103/ESF)

06.10.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.10.2017
98.

Iepirkums "Dokumentālās filmas izveide" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/102)

02.10.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.10.2017
97.

Iepirkums "Tehniskā projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" izstrāde" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/98)

29.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 11.10.2017
96.

Iepirkums „Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/99)

29.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 10.10.2017
95.

Iepirkums “Dezinficēšanas iekārtu iegāde Brasas cietumam” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/95)

Starplēmums

28.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.11.2017
94.

Iepirkums "Kopējās energopārvaldības sistēmas izstrādāšana un ieviešana Ieslodzījuma vietu pārvaldes valdījumā esošajās ēkās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/100)

28.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 22.11.2017
93.


Iepirkums "Rīgas Centrālcietuma Administratīvajā ēkā kabinetu kosmētiskais remonts" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/97)

26.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 10.10.2017
92.

Iepirkums "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/91)

15.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.11.2017
 91.

Iepirkums "Kopējās energopārvaldības sistēmas izstrādāšana un ieviešana Ieslodzījuma vietu pārvaldes valdījumā esošajās ēkās atbilstoši ISO 50001 standartam" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/76)

Atbildes uz jautājumiem

15.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.10.2017
90.

Iepirkums "Ūdens apgādes sistēmas apkopes darbi Valmieras cietumā" (identifikācijas Nr.IeVP 2017/93)

14.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 05.10.2017
89.

Iepirkums PIL 10.panta kārtībā “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)” (identifikācijas Nr.  IeVP 2017/88/ESF)

Atvēršanas protokols

Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami līdz 2017.gada 21septembrim, plkst. 11.00

Starplēmums

13.09.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

22.09.2017

 

23.10.2017

88.

Iepirkums "Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas 5. korpusa remonts" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/85)

11.09.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu.

29.09.2017

09.10.2017

87.

Iepirkums "Apavu eksperta pakalpojumi" (identifikācijas Nr.IeVP 2017/92)

11.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.09.2017
86.

Iepirkums "Keramikas dekora iegāde"(identifikācijas Nr.IeVP 2017/90)

11.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.09.2017
85.

Iepirkums "Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/34)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atvēršanas protokols

06.09.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu. 09.10.2017
84.

Iepirkums “Rīgas Centrālcietuma 1., 4. korpusa ūdens maģistrāles izbūve un Rīgas Centrālcietuma 4., 5. korpusa kanalizācijas tīklu renovācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/83)

Atvēršanas protokols

25.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 22.09.2017
83.

Iepirkums “Speciālo līdzekļu, ekipējuma jostu ar uzkabēm, rokas metāla detektoru un aizsargcimdu iegāde ar piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/53)

Atvēršanas protokols

Starplēmums

25.08.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

23.11.2017

 

13.12.2017

82. “Katlu mājas remonts Valmieras cietumā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/87) 24.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 30.08.2017
81.

Iepirkums "Ūdensapgādes tīklu renovācija Liepājas cietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/84)

Atbildes uz jautājumiem

Atvēršanas protokols

23.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 15.08.2017
80.

Iepirkums "Daugavgrīvas cietuma katlumājas siltumjaudas paaugstināšanas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/81)

23.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.09.2017
79.

Iepirkums “Virtuves gāzes katla iegāde Brasas cietumam” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/86)

22.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.09.2017
78.

Iepirkums "Jēkabpils cietuma esošās fekālās kanalizācijas remonts"(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/80)

22.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.09.2017
77.

Iepirkums "Iļģuciema cietuma ūdensvada remonts" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/82)

Atvēršanas protokols

22.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.09.2017
76.

Iepirkums "Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Administratīvās ēkas visa 1. stāva pārbūve ar slēgto pagalmu projektēšanas un būvniecības darbi" (identifikācijas numurs IeVP2017/65)

Atvēršanas protokols

Starplēmums

21.08.2017  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 27.10.2017
75.

"Tehniskā projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/77)

Atvēršanas protokols

21.082017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 19.09.2017
74.

Iepirkums „Operatīvo transporta līdzekļu apzīmējumu pilnveidošana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/74).

18.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 30.08.2017
73.

Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/66)

Atvēršanas protokols

18.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 06.11.2017
72.

"Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/73)

Atvēršanas protokols

17.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

01.08.2017

71.

“Katlu mājas remonts Valmieras cietumā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/75)

16.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.08.2017
70.

“Katlu mājas remonts Daugavgrīvas cietumā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/72)

11.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  04.09.2017
69.

„Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/60)

Atvēršanas protokols

02.08.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  05.10.2017 
68.

"Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/52)

31.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.08.2017
67.

“Rīgas Centrālcietuma 1.korpusa ūdensvadu avārijas remonts” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/71)

27.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 28.07.2017
66.

“Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/70)

27.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.08.2017
65.

Iepirkums PIL 10. panta kārtībā " Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi(ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/64/ESF)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atvēršanas protokols

25.07.2017

 

 

 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

11.08.2017

 

30.08.2017

02.10.2017

64.

“Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89 noliktavas un kabinetu remonts” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/69)

21.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.10.2017
63.

“Izdedžu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Olaines cietumam” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/68)

21.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.08.2017
62.

Iepirkums „Katlu mājas remonts Daugavgrīvas cietumā” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/67)

20.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.08.2017
61.

Atklāts konkurss „Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/57)

Atvēršanas protokols

20.07.2017

28.08.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.10.2017
60.

Iepirkums „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/63)

17.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 01.08.2017
59.

“Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/62)

13.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 26.07.2017
58.

Iepirkums „Par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/56/ESF)

Atvēršanas protokols

12.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 30.10.2017
57.

Iepirkums „Dārzeņu iegāde ar piegādi Liepājas cietumam piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” ( identifikācijas Nr. IeVP 2017/61)

Nolikuma 1.pielikuma precizējums

12.07.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 23.08.2017
56.

Atklāts konkurss „Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/59

Uzmanību pretendentiem!
Tiks veikti Nolikuma grozījumi!
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 8.septembrim.

Uzmanību pretendentiem!
Nolikuma grozījumi!
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 26.septembrim.

Atvēršanas protokols

12.07.2017

 

 

05.09.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.10.2017
55.

Atklāts konkurss “Valodu apmācības” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/43/ESF)

Piedāvājuma atvēršanas protokols

Starplēmums

06.07.2017

 

22.08.2017

Ziņojums 20.10.2017
54.

"Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Ambulatorā korpusa remonts" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/55)

Atvēršanas protokols

30.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 18.07.2017
53.

“Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/54)

29.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.07.2017
52.

“Kravas autotransporta pakalpojumi” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/58)

29.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.07.2017
51.

“Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un elektrodrošības pārbaude” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/33)

Starplēmums

27.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 15.09.2017
50.

“Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/6)

Piedāvājuma atvēršanas protokols

27.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 11.08.2017
49.

“Par tiesībām sniegt Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem konsultācijas profesionālajā pilnveidē” identifikācijas numuru IeVP 2017/51/ESF

Atvēršanas protokols

26.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 18.07.2017
48.

Iepirkums PIL 10. panta kārtībā " Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi(ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/44/ESF)

Tehniskās specifikācijas apkopojuma tabula

21.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 12.07.2017
47.

Iepirkums “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/49)

21.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 06.07.2017
46.

Atklāts konkurss "Poligrāfijas un reprezentācijas materiālu iegāde, izgatavošana ar piegādi" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/45/ESF)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atvēršanas protokols

Starplēmums

21.06.2017

 

 

 

21.11.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 15.12.2017
45. "Ieslodzīto personu nodrošināšana ar primāras un sekundāras veselības aprūpes plānveida pakalpojumiem ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/36)  20.06.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 10.07.2017
44.

"Medikamentu, medicīnas preču un ķīmisko reaktīvu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām"

Nolikuma 3.pielikuma precizējums

15.06.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

23.08.2017

 

11.09.2017

 

14.09.2017

43.

Iepirkums „Lektoru pakalpojumi” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/47/ESF)

Nolikuma pielikuma precizējumi

Atbilde uz jautājumu

Piedāvājumu atvēršanas protokols

13.06.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

19.07.2017

 

14.08.2017

42.

“Pētījums “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto kompetencēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbināto mācību vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/50/ESF)”

"Informācija pretendentiem par nolikumā konstatētajām neprecizitātēm"

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

“Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem. (Jautājums tika iesniegts pēc Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktā termiņa, kādā pasūtītājam ir pienākums atbildēt pretendentam)”

Atvēršanas protokols

Starplēmums

 

 

 

07.06.2017

 

 

08.09.2017

 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.10.2017
41.

Iepirkums “Pārnēsājamo pulvera ugunsdzēsības aparātu PA-6 iegāde ieslodzījuma vietām” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/48)

29.05.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 26.06.2017
40.

Iepirkums "Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde (identifikācijas Nr. IeVP 2017/46).

19.05.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.06.2017
39.

Iepirkums "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Ambulatorā korpusa remonts" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/42)

Tehniskās specifikācijas papildinājums

16.05.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 06.06.2017
38.

Iepirkums "Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/41)

Uzmanību pretendentiem! Nolikuma precizējums

28.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 17.05.2017
37.

"Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana" (identifikācijas Nr.IeVP 2017/38)

25.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 29.05.2017
36.

Iepirkums „Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/9)

Atvēršanas protokols

21.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.07.2017
35.

Slēgts konkurss „Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas bojājumu novēršanas pakalpojumi” ( identifikācijas Nr. IeVP 2017/31)

19.04.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

15.05.2017

 

17.08.2017

34.

Iepirkums ”Meliorācijas pasākumu projekta izstrāde Valmieras cietuma teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/37)

13.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 09.05.2017
33.

“Rīgas Centrālcietums siltumtrases un ūdensvadu maģistrāles avārijas remonts” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/39)

13.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.04.2017
32.

Iepirkums “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/35)

11.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.04.2017
31.

Iepirkums "Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/12)

06.04.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 27.04.2017
30.

Iepirkums „Zimogu un spiedogu iegade ar piegadi” (iepirkuma identifikacijas Nr. IeVP 2017/17)

29.03.2017

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 17.05.2017
29.

Atklāts konkurss „Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/23)

24.03.2017

Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu 22.05.2017
28.

„Pētījums “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām” un “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku mācību programmu vajadzībām, atbilstoši iestādē nodarbināto profesijām un tajās nepieciešamo zināšanu/iemaņu apjomam un esošajām profesijām un specializāciju daudzumam” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/28/ESF)

"Lūdzam sekot līdzi informācijai par Iepirkumu, jo tiks veikti Nolikuma grozījumi!"

"Tika veikti Nolikuma grozījumi!" (24.03.2017)

"Netika izsludināts, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta precizēšanu"

23.03.2017

   
27. Iepirkums „Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/25) 23.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 26.04.2017
26. Iepirkums „Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļas remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/27) 23.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 04.04.2017
25. Iepirkums „ Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojums Valmieras cietuma teritorijā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/30) 23.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 29.03.2017
24. Iepirkums "Elektroniskā pasta pakalpojumu nodrošināšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/32) 23.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.02.2018
23. “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/29) 16.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 07.04.2017
22. Rīgas Centrālcietuma piebraucamā ceļa avārijas bojājumu novēršana (identifikācijas Nr.IeVP 2017/26) 09.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
17.03.2017


24.03.2017
21.

Atklāts konkurss „Vieglās automašīnas un pasažieru mikroautobusu noma” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/22)

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Atvēršanas protokols

01.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 18.04.2017
20.

Iepirkums „Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" ekspertīze ekspertīzes pakalpojums” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/24 )

01.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
13.03.2017


20.10.2017
19.

Iepirkums „Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" ekspertīze ekspertīzes pakalpojums” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/24 )

01.03.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 21.11.2017
18.

Atklāts konkurss „Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/21)

Piedāvājuma atvēršanas protokols

 22.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  26.01.2018
17.

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/18)

Atbildes uz pretendenta jautājumiem.

 

Piedāvājuma atvēršanas protokols

21.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.04.2017
16.

Atklāts konkurss „Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/14)

17.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.04.2017
15.

Iepirkums Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas un Jēkabpils cietuma personālsastāvam” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/20)

17.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.03.2017
14.

Iepirkums „Munīcijas iegāde ar piegādi” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/19)

16.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.03.2017
13.

“Plastikāta piespraužu iegāde ar piegādi” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/15)

15.02.2017  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 26.04.2017
12.

Iepirkums "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēku tehniskā apsekošana" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/16)

13.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.03.2017
11.

Atklāts konkurss „Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/11)

Piedāvājuma atvēršanas protokols

10.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.04.2017
10.

Iepirkums „Teritorijas labiekārtošanas darbi pirms būvniecības uzsākšanas Valmieras cietuma teritorijā” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/8)

Piedāvājuma atvēršanas protokols

Starplēmums

03.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.03.2017
09.

“Pētījuma “Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās” veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/1/NFI)

02.02.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 21.02.2017
08.

Iepirkums „Bruņojuma iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/10)

30.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 17.02.2017
07.

Iepirkums „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/7)

25.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 14.02.2017
06.

Iepirkums „OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem” (iepirkuma identifikācijas numurs TM IeVP 2017/5)

18.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
10.02.2017


08.02.2017
05.

“Tipogrāfijas pakalpojumi projekta vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/2/NFI)

Nolikuma precizējumi

16.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.03.2017
04.

“Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” identifikācijas Nr. IeVP 2016/140)

06.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.02.2017
03.

“Drošības uzskaites uzlīmju iegāde” (identifikācijas Nr.IeVP 2017/4)

06.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 02.02.2017
02.

„Radiostaciju remonts”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/3

05.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.01.2017
01.

“Lektoru pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2016/134/NFI)

Atbildes uz pretendenta jautājumiem.

Iepriekš publicētas atbildes uz jautājumu precizējums

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Uzmanību pretendentiem! Nolikuma grozījumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 16.februāris.

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

03.01.2017 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.03.2017