Iļģuciema cietums
Brasas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums

 

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā.

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem, turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Ministru kabineta 2018.gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visa informācija par iepirkumu procedūrām (no 10 000 EUR par preču un pakalpojumu iegādi, un no 20 000 EUR būvdarbiem) tiks izvietota tikai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā

(sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

(sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļvietnē sadaļā "Publiskie iepirkumi" tiks ievietota informācija par iepirkumiem,  kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma regulējumu (līdz 10 000 EUR preču un pakalpojumu iegādei, un līdz 20 000 EUR būvdarbiem).

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts
22.

"Latvijas valsts karoga iegāde" Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/38

10.05.2019    
21.

Sarunu procedūra "Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/47).

1.protokols

2.protokols

3.protokols

Uzaicināto pretendentu piedāvājumu iesniegšana ne vēlāk kā līdz 2019. gada 13. maijam plkst. 11.00

08.05.2019

 

14.05.2019

   
20.

Iepirkums “Lektoru pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/51/ESF)

 03.05.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 13.05.2019
19.

''Dziļurbuma sūkņa iegāde un uzstādīšana" , Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/50

03.05.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 15.05.2019
18.

Iepirkums “Lektoru pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/47/ESF

23.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.05.2019
17.

Iepirkums "Autoservisa pakalpojumi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/48)

17.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 10.05.2019
16.

Iepirkums "Ventilācijas sistēmas remontdarbi Jēkabpils cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/44)

17.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 08.05.2019
15.

"Mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/45)

16.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.04.2019
14.

"Poligrāfijas materiālu iegāde, izgatavošana ar piegādi" Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/46

10.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 03.05.2019
13.


Iepirkums ''Ieslodzījuma vietās esošo alkometru verificēšana'' identifikācijas Nr. IeVP 2019/42

04.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 18.04.2019
12.

Iepirkums "Karstā ūdens padeves remonts Rīgas Centrālcietuma siltummezglā" identifikācijas Nr. IeVP 2019/40

02.04.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  09.04.2019
11.

"Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/17)

26.03.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  09.04.2019
10.

Sarunu procedūra "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/34)

2.protokols

21.03.2019    
9.

"Izlietoto toneru apsaimniekošana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/36)

21.03.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  28.03.2019
8.

"Izlietoto toneru apsaimniekošana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/29)

11.03.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  20.03.2019
7.

Iepirkums "Elektroniskā RVN (riska un vajadzību novērtēšana) tehniskās specifikācijas izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/19/ESF)

11.02.2019    
6.

"Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/11)

30.01.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  06.02.2019
5. Iepirkums “Elektroniskā RVN (riska un vajadzību novērtēšana) tehniskās specifikācijas izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/12/ESF) 24.01.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  07.02.2019 
4. Iepirkums "Portatīvas ultrasonogrāfijas (elastogrāfa- aknu fibrozes pakāpes mērījumu veikšanai) ierīces iegāde, piegāde, personāla apmācība, tehniskā apkope, kalibrēšana un verifikācija garantijas laikā"
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/4)
15.01.2019    
3. Iepirkums "OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/5)
15.01.2019    
2. Iepirkums "Olaines cietuma Atkarīgo centra ēkas apdrošināšana un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/7) 14.01.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  16.01.2019
 1. Iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas 10.vienības jumta remonts" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/1) 08.01.2019 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  15.01.2019