Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā.

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem, turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Ministru kabineta 2018.gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visa informācija par iepirkumu procedūrām (no 10 000 EUR par preču un pakalpojumu iegādi, un no 20 000 EUR būvdarbiem) tiks izvietota tikai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā

(sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

(sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļvietnē sadaļā "Publiskie iepirkumi" tiks ievietota informācija par iepirkumiem, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma regulējumu (līdz 10 000 EUR preču un pakalpojumu iegādei, un līdz 20 000 EUR būvdarbiem).

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts
         
24.

"Personas datu aizsardzības pakalpojumu iegāde" iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/42

27.03.2020    
23.

"Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/45)

25.03.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu     01.03.2020 
22.

Iepirkums"Juridiskās konsultācijas nodrošināšana ieslodzītajām personām ar tiesībām uz speciālo aizsardzību" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/38)

20.03.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    30.03.2020
21.

Iepirkums "Plastikāta piespraužu iegāde ar piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/34)

04.03.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   17.03.2020
 20.

Iepirkums "Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla  remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/33)

03.03.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  10.03.2020 
19.

Iepirkums "Jelgavas cietuma administratīvās ēkas jumta remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/31)

27.02.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    10.03.2020
18.

Iepirkums "Liepājas cietuma saimnieciskās kanalizācijas stacijas remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/29)

21.02.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   27.02.2020 
17.

Iepirkums "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsaizsardzības sistēmas apkope" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/19)

12.02.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    25.02.2020 
16.

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ārējās kanalizācijas tīkla renovācijas projekta izstrāde" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2020/6)

10.02.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   25.02.2020  
15.

Iepirkums "Durvju pašaizvēršanās mehānismu iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/26)

07.02.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    21.02.2020
 14.

Būvprojekta "Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēdnīcas energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/24)

06.02.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  17.02.2020 
13.

Iepirkums "Durvju pašaizvēršanās mehānismu iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/9)

27.01.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   04.02.2020
12.

Iepirkums "Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/10)

27.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    04.02.2020
11. 

Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/18)

Atbilde uz jautājumiem

22.01.2020

 

 

28.01.2020

 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   04.02.2020 
10.

Iepirkums "Liepājas cietuma telpu grīdas remonta materiālu iegāde un piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/11)

20.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    24.01.2020 
9.

Iepirkums “Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi 2020. gada februārī” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/15/ESF).

17.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   29.01.2020 
8.

Iepirkums “Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem (Minesotas programma)” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/12/ESF).

17.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   30.01.2020 
7.

Iepirkums "Par papīra formas dokumentu iznīcināšanu" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/7)

16.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    31.01.2020 
6.

Iepirkums "Taksometru pakalpojumi" (identifikācijas Nr. IeVP 2020/13)

 15.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   29.01.2020 
5.

 

Sarunu procedūra "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

(identifikācijas numurs IeVP 2020/8)

Atbilde uz jautājumiem

15.01.2020

 

 

 

23.01.2020

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    25.02.2020 
4.

Iepirkums "Liepājas cietuma pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/2)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   16.01.2020 
3.

Iepirkums "Olaines cietuma Atkarīgo centra ēkas apdrošināšana un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/3) 

08.01.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  16.01.2019 
2.

Iepirkums Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/4)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  16.01.2020 
1.

Iepirkums "Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Rīgas Centrālcietumā" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/5).

atbildes uz pretendenta jautājumiem

08.01.2020

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  

04.02.2020 

 

30.03.2020