Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā.

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem, turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Ministru kabineta 2018.gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visa informācija par iepirkumu procedūrām (no 10 000 EUR par preču un pakalpojumu iegādi, un no 20 000 EUR būvdarbiem) tiks izvietota tikai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā

(sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

(sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļvietnē sadaļā "Publiskie iepirkumi" tiks ievietota informācija par iepirkumiem, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma regulējumu (līdz 10 000 EUR preču un pakalpojumu iegādei, un līdz 20 000 EUR būvdarbiem).

 

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts

45.

“Video straumēšanas nodrošināšana ieslodzījuma vietā” Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/87.

11.09.2020    

44.

Iepirkums "Gāzes katlu mājas iekārtu remontdarbi Jēkabpils cietumā" (identifikācijas Nr. IeVP 2020/74)

26.08.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 07.09.2020 

43.

Iepirkums "Skolvadības digitālās sistēmas pieslēgums un pakalpojuma nodrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/70)

25.08.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  27.08.2020 

42.

Iepirkums "Jelgavas cietuma ārējās kanalizācijas aku darbības funkciju atjaunošana ārējā aizliegtajā teritorijā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/73)

21.08.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   31.08.2020

41.

Iepirkums "Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana/pārbaude Ieslodzījuma vietu ārvaldes ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/60)

14.08.2020 Paziņojums par lēmuma  pieņemšanu    03.09.2020

40.

Iepirkums "Daugavgrīvas cietuma dziļurbuma sūkņa iegāde un uzstādīšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/72)

13.08.2020  Paziņojums par lēmuma   pieņemšanu   20.08.2020
39.

Iepirkums "Jelgavas cietuma ārējās kanalizācijas aku darbības funkciju atjaunošana ārējā aizliegtajā teritorijā" iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/62

28.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  07.08.2020
38.

Iepirkums "Daugavgrīvas cietuma dziļurbuma sūkņa iegāde un uzstādīšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/63)

28.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  10.08.2020
37.

Iepirkums "Liepājas cietuma gāzes apkures katla demontāža" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/66)

28.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  10.08.2020
36.

Iepirkums "Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana ieslodzījuma vietās nodarbinātām ieslodzītajām personām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/68)

Precizējums

 27.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  25.08.2020 
35.

Ārsta radiologa attālināto pakalpojumu nodrošināšana
rentgena uzņēmumu aprakstu sagatavošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/67)

Precizējums

23.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    18.08.2020
34.

Iepirkums "Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana ieslodzījuma vietās nodarbinātām ieslodzītajām personām" (iepirkuma identifikācijas Nr. 2020/56)

10.07.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   27.07.2020
33.

Iepirkums "Ārsta radiologa attālināto pakalpojumu nodrošināšana

rentgena uzņēmumu aprakstu sagatavošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/49)

 

 6.07.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  21.07.2020
32.

Iepirkums "Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/57)

Precizējums

Piedāvājumus jāsniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst. 11.00.

04.06.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  13.06.2020
31.

Iepirkums "Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/25)

 22.05.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    03.05.2020 
30.

Iepirkums "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/54)

 22.05.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu     04.06.2020
29.

Iepirkums Būvprojekta "Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšanai" ekspertīzes pakalpojums, (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/55)

 

22.05.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu     20.07.2020
28.

Iepirkums "Zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšana ieslodzītajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/50)

08.05.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu     21.05.2020
27.

Iepirkums "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) apbūvei plānotās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana un plānotās teritorijas ģeotehniskā izpēte" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/47/NFI)

15.04.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   29.04.2020 
26.

Iepirkums "Juridisko konsultāciju pakalpojumi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/48)

 09.04.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  24.04.2020
25.

Iepirkums "Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla  remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/46)

 07.04.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  23.04.2020
24.

"Personas datu aizsardzības pakalpojumu iegāde" iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/42

27.03.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  03.04.2020
23.

"Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/45)

25.03.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 01.03.2020
22.

Iepirkums"Juridiskās konsultācijas nodrošināšana ieslodzītajām personām ar tiesībām uz speciālo aizsardzību" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/38)

20.03.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 30.03.2020
21.

Iepirkums "Plastikāta piespraužu iegāde ar piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/34)

04.03.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 17.03.2020
20.

Iepirkums "Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla  remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/33)

03.03.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 10.03.2020
19.

Iepirkums "Jelgavas cietuma administratīvās ēkas jumta remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/31)

27.02.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  10.03.2020
18.

Iepirkums "Liepājas cietuma saimnieciskās kanalizācijas stacijas remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/29)

21.02.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 27.02.2020
17.

Iepirkums "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsaizsardzības sistēmas apkope" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/19)

12.02.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.02.2020
16.

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ārējās kanalizācijas tīkla renovācijas projekta izstrāde" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2020/6)

10.02.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.02.2020
15.

Iepirkums "Durvju pašaizvēršanās mehānismu iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/26)

07.02.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  21.02.2020
14.

Būvprojekta "Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēdnīcas energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/24)

06.02.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 17.02.2020
13.

Iepirkums "Durvju pašaizvēršanās mehānismu iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/9)

27.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  04.02.2020
12.

Iepirkums "Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju iegāde un piegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/10)

27.01.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  04.02.2020
11.

Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/18)

Atbilde uz jautājumiem

22.01.2020

 

 

28.01.2020

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 04.02.2020
10.

Iepirkums "Liepājas cietuma telpu grīdas remonta materiālu iegāde un piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/11)

20.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 24.01.2020
9.

Iepirkums “Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi 2020. gada februārī” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/15/ESF).

17.01.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 29.01.2020
8.

Iepirkums “Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem (Minesotas programma)” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/12/ESF).

17.01.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 30.01.2020
7.

Iepirkums "Par papīra formas dokumentu iznīcināšanu" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/7)

16.01.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 31.01.2020
6.

Iepirkums "Taksometru pakalpojumi" (identifikācijas Nr. IeVP 2020/13)

 15.01.2020 Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 29.01.2020
5.

 

Sarunu procedūra "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

(identifikācijas numurs IeVP 2020/8)

Atbilde uz jautājumiem

15.01.2020

 

 

 

23.01.2020

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 25.02.2020
4.

Iepirkums "Liepājas cietuma pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/2)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.01.2020
3.

Iepirkums "Olaines cietuma Atkarīgo centra ēkas apdrošināšana un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/3)

08.01.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.01.2019
2.

Iepirkums Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/4)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 16.01.2020
1.

Iepirkums "Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Rīgas Centrālcietumā" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/5).

atbildes uz pretendenta jautājumiem

08.01.2020

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

04.02.2020 

 

30.03.2020