Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā.

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem, turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Ministru kabineta 2018.gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visa informācija par iepirkumu procedūrām (no 10 000 EUR par preču un pakalpojumu iegādi, un no 20 000 EUR būvdarbiem) tiks izvietota tikai Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā

(sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

(sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļvietnē sadaļā "Publiskie iepirkumi" tiks ievietota informācija par iepirkumiem, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma regulējumu (līdz 10 000 EUR preču un pakalpojumu iegādei, un līdz 20 000 EUR būvdarbiem).

Nr. p.k. Iepirkuma nosaukums Publicēts Pieņemts lēmums Publicēts
11. 

Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/18)

22.01.2019     
10.

Iepirkums "Liepājas cietuma telpu grīdas remonta materiālu iegāde un piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/11)

20.01.2019  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu    24.01.2020 
9.

Iepirkums “Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi 2020. gada februārī” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/15/ESF).

17.01.2020     
8.

Iepirkums “Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem (Minesotas programma)” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/12/ESF).

17.01.2020     
7.

Iepirkums "Par papīra formas dokumentu iznīcināšanu" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/7)

16.01.2020     
6.

Iepirkums "Taksometru pakalpojumi" (identifikācijas Nr. IeVP 2020/13)

 15.01.2020    
5.

 

Sarunu procedūra "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

(identifikācijas numurs IeVP 2020/8)

Atbilde uz jautājumiem

15.01.2020

 

 

 

23.01.2020

   
4.

Iepirkums "Liepājas cietuma pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/2)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu   16.01.2020 
3.

Iepirkums "Olaines cietuma Atkarīgo centra ēkas apdrošināšana un kustamās mantas apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/3) 

08.01.2020   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  16.01.2019 
2.

Iepirkums Būvprojekta "Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusa energoefektivitātes paaugstināšana, ieskaitot autoruzraudzību būvprojekta realizācijas posmā" ekspertīzes pakalpojums (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2020/4)

08.01.2020  Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  16.01.2020 
1.

Iepirkums "Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Rīgas Centrālcietumā" (iepirkumu identifikācijas Nr. IeVP 2020/5).

atbildes uz pretendenta jautājumiem

08.01.2020