Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

Amatpersonu vakances

 

Mēs piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Pārvaldē ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērns invalīds – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – ne mazāk par vienu darba dienu;
  • apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus:
   • obligātās veselības pārbaudes, pacientu iemaksas un līdzmaksājumus (bez limita ierobežojumiem)
   • veselības aprūpes maksas pakalpojumus (kompensācijai limits 250 euro kalendārajā gadā);
   • vakcināciju pret ērču encefalītu un B hepatītu (bez limita ierobežojumiem).
   • zobārstniecības izdevumus, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro apmērā kalendārajā gadā.
   • medikamentu iegādes izdevumus par tādu ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegādi, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendārajā gadā.
   • plānveida ķirurģiskās operācijas (bez limita ierobežojumiem).
   • rehabilitācijas kursu līdz divām nedēļām amatpersonai pēc nelaimes gadījuma darbā, pārciestas traumas vai veiktas ķirurģiskās operācijas.
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • nelaimes gadījuma pabalsts.

 

Prasības kandidātiem

Jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām:

 • ir Latvijas pilsonis;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • amatam nepieciešama izglītībā (vismaz vidējā izglītība);
 • latviešu valodu zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai (Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikums);
 • fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm");
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību");
 • nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta.
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā tā arī individuāli.

Ņemot vērā dienesta nepieciešamību, Iestādes vadītājs dienestā var pieņemt arī personu, kura ir vecāka par 40 gadiem un kuras izdienas laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, vai kuras militārā dienesta izdienas stāžs nav īsāks par 10 gadiem.

 

Vakanču saraksts

  

Amata nosaukums

Prasības un papildprasības kandidātiem

Darba samaksa euro (brutto)

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem,

 Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Uzraudzības daļas vecākais uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Daugavgrīvas cietums,

Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;

- atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Iļģuciema cietums,

Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;

- atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Jēkabpils cietums,

Ķieģeļu iela 14,Jēkabpils, LV-5202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļas vecākais apsargs (kinologs)

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Apsardzes daļas vecākais apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;

- atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Resocializācijas daļas vecākais inspektors

Pretendentam nepieciešama  vismaz pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītības un izglītības zinātnes, sociālās labklājības, humanitārās zinātnes, komerczinības un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā.

no 1025

Jelgavas cietums,

Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļas vecākais apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma; 

– atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Liepājas cietums,

Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca),

Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Atkarīgo centra vecākais inspektors

Pretendentam nepieciešama  vismaz pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītības un izglītības zinātnes, sociālās labklājības, humanitārās zinātnes, komerczinības un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā.

no 1025

Rīgas Centrālcietums,

Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Uzraudzības daļas vecākais uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļas vecākais apsargs (kinologs)

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma; 

-atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Valmieras cietums,

Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uzraudzības daļa uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Uzraudzības daļas vecākais uzraugs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Apsardzes daļa apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība

no 793

Apsardzes daļas vecākais apsargs

Pretendentam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

no 844

Resocializācijas daļa vecākais inspektors (psihologs)

Pretendentam nepieciešama  amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;

- atbilstība Psihologu likumā noteiktajām prasībām un praktiskā pieredze.

no 1025

Resocializācijas daļas vecākais inspektors

Pretendentam nepieciešama  vismaz pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītības un izglītības zinātnes, sociālās labklājības, humanitārās zinātnes, komerczinības un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā.

no 1025