Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

Darbinieku vakances

 

Mēs piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums – ja darbs saistīts ar īpašu risku – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Prasības kandidātiem

 • amatam nepieciešama izglītībā (vismaz vidējā izglītība);
 • latviešu valodu zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai (Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikums);
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā tā arī individuāli.

 

Vakanču saraksts

 

Struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Papildprasības kandidātiem

Darba samaksa euro (brutto)

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Nodrošinājuma daļas elektriķis

Amatam nepieciešama:

- atbilstoša profesionālā izglītība un apliecība par zināšanu pārbaudi un atļauju strādāt (apliecība par elektrodrošības grupu B vai C elektrodrošības grupa),

- latviešu valodu zināšanas A līmeņa 2. pakāpē;

- spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli.

no 528 līdz 720

Daugavgrīvas cietums

Medicīnas daļas ārsts

Psihiatrs uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Daugavgrīvas cietums

Medicīnas daļas ārsts

Ķirurgs

no 1482 līdz 1728

Daugavgrīvas cietums

Medicīnas daļas ārsts

Internists  uz nepilnu darba laiku (30 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Daugavgrīvas cietums

Resocializācijas daļas kapelāns

Uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā)

Amatam nepieciešama:

- augstākā teoloģiskā izglītība,

- konfesijas ieteikums.

no 759 līdz 1122 (par pilnu slodzi)

Jēkabpils cietums

Medicīnas daļas ārsts

Internists  uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Jēkabpils cietums

Medicīnas daļas ārsts

Psihiatrs  uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Jēkabpils cietums

Medicīnas daļas ārsts

Zobārsts  uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Liepājas cietums

Medicīnas daļas ārsts

Zobārsts uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Liepājas cietums

Medicīnas daļas ārsts

Narkologs uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca)

Slimnīcas ārsts

Otolaringologs uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca)

Slimnīcas ārsts

Endokrinologs uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca)

Slimnīcas ārsts

Dermatologs-venerologs uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca)

Slimnīcas ārsts

Internists

no 1482 līdz 1728

Rīgas Centrālcietums

Administratīvās daļas tulks

Amatam nepieciešama:

- augstākā filoloģiskā izglītība, specializācijā – latviešu – krievu valodas tulks vai skolotājs,

pieredze juridisko tekstu mutiskā un rakstiskā tulkošanā,

- latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;

- nepieciešamas datorprasmes pieredzējušā lietotāja līmenī. prasme strādāt ar biroja tehniku;

- spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā

- labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;

- spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli.

no 847 līdz 1210

Rīgas Centrālcietums

Resocializācijas daļas bibliotekārs

Amatam nepieciešama:

- augstākā izglītība bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās;

- praktiskā darba pieredze.

no 621 līdz 918

Valmieras cietums

Medicīnas daļas vadītājs

Sertificēts ārsts

no 1728 līdz 1920 (par pilnu slodzi)

Valmieras cietums

Medicīnas daļas ārsts

Psihiatrs  uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā)

no 1482 līdz 1728 (par pilnu slodzi)

Valmieras cietums

Resocializācijas daļas kapelāns

Amatam nepieciešama:

- augstākā teoloģiskā izglītība;

- konfesijas ieteikums.

no 759 līdz 1122

 

 

 

 

Atpakaļ