Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums

 

 

Iestāde piedāvā

 

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

 

Prasības kandidātiem

 

 • atbilstība Valsts civildienesta likumā noteiktajām prasībām:
 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • pārvalda latviešu valodu;
 • augstākā izglītība;
 • nav sasniegts likumā noteiktais pensijas vecums;
 • nav sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēts vai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 • sakarā ar disciplinārlietā, administratīvo pārkāpumu lietā vai krimināllietā piemērotu sodu nav aizliegts ieņemt ierēdņa amatu;
 • rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;
 • nav vai nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;
 • nav vai nav bijis ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;
 • latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • pieredze tiesvedībā vai iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;
 • datorprasmes;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli.

 

Vakanču saraksts

 

 

Struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Papildprasības kandidātiem

Darba samaksa euro (brutto)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Tiesvedības daļas jurists

Amatam nepieciešama:

nepieciešama vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs;

- pieredze tiesvedībā;

- datorprasmes.

no 940 līdz 1287

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Iepirkumu un līgumu daļa vecākais referents

Amatam nepieciešama:

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

- pieredze normatīvo aktu izstrādē;

- pieredze iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā;

- pieredze iepirkumu procedūru veikšanā valsts vai pašvaldību iestādēs;

- pieredze līgumu u.c. dokumentu sagatavošanā;

- datorprasmes.

no 745 līdz 1093