Trešdiena, 2015. gada 07. oktobris
Normatīvie aktiPar amata savienošanas nosacījumiem

     Likuma ,,Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestajā daļā noteikti Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi īpaši amata savienošanas nosacījumi.

     Pārvaldes centrālā amatpersonai, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pildīšanu), un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, ir jāsaņem Pārvaldes priekšnieka rakstveida atļauja, bet amatpersonai, kura dien ieslodzījuma vietā – ieslodzījuma vietas priekšnieka rakstveida atļauja.

     Pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas amatpersona rakstveidā raksta iesniegumu ar lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. Amatpersona iesniegumā norāda amata pienākumus, kurus viņa pildīs citā amatā un darba laiku grafiku (piemēram, darbs no dienesta brīvajā laikā pēc noteiktā darba laika vai summētais darba laiks, utml.), kā arī apliecina, ka amata pienākumu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

     Amatpersona saņem sava tiešā priekšnieka atļauju, kuru noformē ar saskaņojuma uzrakstu.

     Pārvaldes centrālā aparāta amatpersona minēto iesniegumu iesniedz Pārvaldes centrālā aparāta Administratīvā un personālvadības dienesta priekšniecei, bet amatpersona, kura dien ieslodzījuma vietā – ieslodzījuma vietas Administratīvā un personāla daļas priekšniecei.

     Lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai pieņem viena mēneša laikā un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu.