Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās

IegNakotne

Aktuālā informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” (id.Nr. 3DP/3.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/001)īstenošanu
(Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumu Nr.875 64.punktu)
Ieslodzījuma vietās noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts profesionālās izglītības infrastruktūras attīstībai. Papildus Brasas, Daugavgrīvas, Jelgavas un Valmieras cietumiem, renovācijas darbi noslēgušies arī Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (Cēsu AIN), kā arī Rīgas Centrālcietumā. Nepilngadīgo ieslodzīto izglītības vajadzībām Cēsu AIN renovēta skolas ēka, kā arī sporta zāle. Renovēto telpu kopējā platība sastāda 1610 kvadrātmetrus. Atsevišķa ēka 333 kvadrātmetru platībā izglītības vajadzībām renovēta arī Rīgas Centrālcietumā. Ieslodzītie jaunajās Rīgas Centrālcietuma telpās apgūs metinātāja, kā arī elektromontiera specialitāti.
Šobrīd turpinās mācību procesam nepieciešamo mācību materiālu iegāde un piegāde. Projekta rezultātā, izmantojot atjaunoto un jauno infrastruktūru, septiņās ieslodzījuma vietās septiņās dažādās profesionālās tālākizglītības programmās specialitāti vienlaicīgi varēs iegūt 290 ieslodzītie. Bez tam, visi ieslodzītie Cēsu AIN varēs izmantot jauno infrastruktūru, iesaistoties Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā ar arodiemaņu moduļiem
Sagatavoja: Projekta vadītājs Māris Luste 28602900