Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).