Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Kas ir mūsdienīgs cietums?

Kas ir mūsdienīgs cietums un kāds ir tā mērķis? Aiz cietuma vārtiem, kur beidzas brīvība, sākas cita – daudz skarbāka pasaule. Ne tikai ieslodzītajiem, bet arī cietuma personālam, kuram ikdienas pienākumu atbildība un intensitāte ir tikpat liela kā policistiem vai ugunsdzēsējiem. Darbs cietumā ilgu laiku turēts slepenībā, tomēr šie cilvēki pilda savu pienākumu godprātīgi un nekurn. Vai viņi nav pelnījuši vairāk? Mūsdienīgi cietumi ir nepieciešami ne tikai Latvijas starptautisko saistību izpildei. Tas ir priekšnosacījums domāšanas un attieksmes maiņai no mūžīgi valsts aprūpēta ieslodzītā uz modernas, eiropeiskas valsts pieeju ar resocializācijas iespējām un drošu, atbilstošu vidi gan ieslodzītajiem, gan cietuma personālam. Nolūkā mazināt sabiedrībā izveidojušos stereotipus par cietumu infrastruktūru Latvijā, Tieslietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Tiesu namu aģentūra rubrikā "Cietumu infrastruktūra Latvijā – mīti un patiesība" piedāvā iepazīties ar pārbaudītiem faktiem.

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE SVEIC SVĒTKOS

Šogad Latvijas penitenciārajai jeb ar brīvības atņemšanas sodu saistītajai sistēmai aprit 100 gadi. 1919. gada 8. jūlijā ar Tieslietu ministrijas lēmumu tika dibināta Galvenā cietumu valde, tagadējā Ieslodzījuma vietu pārvalde. Neilgi pēc dibināšanas Galvenās cietumu valdes rīcībā bija 19 cietumi ar 1861 ieslodzīto. Pašreiz Latvijā darbojas 9 ieslodzījuma vietas ar vidējo ieslodzīto skaitu 3500. Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā cietumi darbojās Iekšlietu ministrijas pakļautībā. 1997. gadā tika izveidota pārejas īstenošanas komisija un 2000. gada 1. janvārī ieslodzījuma vietu sistēma atgriezās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure sveic visus penitenciārās sistēmas darbiniekus šajos nozīmīgajos svētkos!