Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums

Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteja atzinīgi vērtē paveikto ieslodzījuma vietās.

Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejā Ilvija Pūce Latvijas Radio sacījusi, ka ir paveikts grandiozs darbs, uzlabojot situāciju ieslodzījuma vietās Latvijā.

"Tiesībsargājošām iestādēm rokas nedrīkst būt sasietas tanī ziņā, ka tām nav darbinieku, ka nav kvalificētu darbinieku. Tas ir lielā mērā tiesību ievērošanas pamats. Ja jums ir kvalificēts darbinieks, tad arī ieslodzītā vai aizturētā cilvēka tiesības tiks ievērotas daudz lielākā mērā nekā tad, ja pretim būs nekvalificēts darbinieks, bez izpratnes par jautājumiem, kā viņam būtu jārīkojas un, kādi soļi viņam būtu jāpiemēro," intervijā teica I.Pūce. Viņa uzsvēra, ka Latvija lielā mērā gājusi uz priekšu aizturēto personu tiesību nodrošināšanā.

"Pirmie soļi - informēt radiniekus, nodrošināt advokātu, nodrošināt pieeju ārstam, informēt par savām tiesībām. Šie jautājumi ir neapšaubāmi uzlabojušies. Man negribētos šobrīd būt ļoti kritiskai. Gribētos uzsvērt to, ka ir sperti soļi pareizā virzienā, ka ir jāstiprina šīs iestādes - Iekšējās drošības birojs, Ieslodzījuma vietu pārvalde, ir jāstiprina Valsts policija ar kvalificētiem kadriem, un valstij ir jādomā, kur šos kadrus dabūt," Latvijas Radio teica I.Pūce.

Viņa atzina, ka apmācības jautājumiem Latvijā jābūt lielai prioritātei. Šobrīd Latvijā, pēc I.Pūces teiktā, ir maz programmu, kas sagatavo tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus, lai viņi izmeklēšanas darbības veiktu kvalitatīvi.

Olaines cietuma Atkarīgo centra svētku brīdis.

Lai radītu svētkus, nevajag daudz. Vajag cilvēkus un notikumu. Tāpēc 29. decembrī Olaines cietuma Atkarīgo centra sporta zālē sanāca visi centra darbinieki, arī 3.mācību grupas kolēģi, kas šobrīd mācās Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā, Olaines cietuma vadība un arī klienti uz kopīgu svētku brīdi.

Lasīt tālāk: Olaines cietuma Atkarīgo centra svētku brīdis.

Svētku brīdis Jēkabpils cietumā.

Ar Ziemassvētku un Jaunā gada vēlējumiem, Jēkabpils cietuma klubā pulcējās ieslodzītie, lai viens otru apsveiktu svētkos. Koncertu, ar cietuma vadības atbalstu, organizēja paši ieslodzītie. Viens otram veltot muzikālus priekšnesumus, ieslodzītie vēlēja veiksmi un izdošanos Jaunajā gadā.

Akcija “Angel Tree” ieslodzījuma vietās.

Šajos Ziemassvētkos Latvijas ieslodzījuma vietās jau piekto gadu norisinājās ieslodzīto personu bērniem veltītā akcija “Angel Tree”.

Ziemassvētki ir orientēti uz ģimenes tradīciju stiprināšanu. Šajos svētkos bērni, kuriem kāds no vecākiem atrodas cietumā, savu nošķirtību no tēva vai mātes izjūt īpaši spēcīgi. Turklāt ieslodzīto bērni biežāk demonstrē antisociālu uzvedību, kas var novest pie nozieguma un ieslodzījuma. Tādēļ pasaulē plaši izplatītā akcija neaprobežojas tikai ar Ziemassvētkiem – bērni dažādos pasākumos tiek iesaistīti visu gadu.

Lasīt tālāk: Akcija “Angel Tree” ieslodzījuma vietās.