Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums

Somijas tiesu piesēdētāju asociācijas vizīte Olaines cietumā.

Šodien pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Somijas tiesu piesēdētāju delegācija, lai iepazītos ar Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmu, ieslodzīto resocializācijas pasākumiem, kā arī ieslodzīto sadzīves apstākļiem. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Atkarīgo centru Olaines cietumā, tikās ar Olaines cietuma vadību un Atkarīgo centra vadību. Somijas tiesu piesēdētāju delegācijai tika prezentēta ieslodzījuma vietu sistēma Latvijā un Olaines Atkarīgo centra darbība.

Projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” prezentācija.

Šodien Tieslietu ministrijā notika divu Eiropas Sociālā fonda “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” prezentācija.

Šā gada novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde sāks šo divu vērienīgo projektu īstenošanu sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru, izmantojot apjomīgu finansiālu Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Lasīt tālāk: Projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” prezentācija.

Turku cietuma amatpersonas apmeklē Latvijas ieslodzījuma vietas.

Nedēļas nogalē  Ieslodzījuma vietu pārvalde organizēja semināru Somijas Kriminālo sankciju aģentūras centrālās pārvaldes RISE pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros. Somijas Turku cietuma 10 amatpersonas – uzraugi un apsargi apmeklēja Rīgas Centrālcietumu un Atkarīgo centru Olaines cietumā. Pēc semināra, Somijas kolēģi atzinīgi novērtēja Rīgas Centrālcietuma darbu, piedāvājot ieslodzītajiem iesaistīties dažādās resocializācijas programmās, viesi aplūkoja mācību klases un tikās ar pasniedzējiem, kā arī apmeklēja jaunuzcelto Atkarīgo centru Olaines cietumā. Turku cietums ir lielākais cietums Somijā, kurā ir 250 vietas ieslodzītajiem. Lai uzzinātu, kādi ir sadzīves apstākļi un ieslodzīto resocializācijas pasākumi Turku cietumā, Somijas delegācija aicina mūsu ieslodzījuma vietu pārstāvjus apmeklēt ieslodzījuma vietas viņu valstī.

Atklās Atkarīgo centru Olaines cietumā.

Šā gada 5.oktobrī tiks atklāts Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kas uzbūvēts, lai nodrošinātu narkotisko un psihotropo vielu atkarīgo personu pilnvērtīgu iesaistīšanu resocializācijas pasākumos.

2013.gada 18.septembrī uzsāktais projekts bija Ieslodzījuma vietu pārvaldes iecere radīt apstākļus no vielām atkarīgu ieslodzīto personu intensīvai resocializācijai. Projekta ietvaros šim nolūkam tika aizgūta un vietējiem apstākļiem pielāgota Norvēģijas un Polijas cietumos aprobēta metodika, organizētas personāla mācības un veiktas citas aktivitātes atkarīgo resocializācijas sistēmas izveidei ieslodzījuma apstākļos. Centrā vienlaikus paredzēts izvietot 200 no vielām atkarīgās ieslodzītās personas.

Lasīt tālāk: Atklās Atkarīgo centru Olaines cietumā.