Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE SVEIC SVĒTKOS

Šogad Latvijas penitenciārajai jeb ar brīvības atņemšanas sodu saistītajai sistēmai aprit 100 gadi. 1919. gada 8. jūlijā ar Tieslietu ministrijas lēmumu tika dibināta Galvenā cietumu valde, tagadējā Ieslodzījuma vietu pārvalde. Neilgi pēc dibināšanas Galvenās cietumu valdes rīcībā bija 19 cietumi ar 1861 ieslodzīto. Pašreiz Latvijā darbojas 9 ieslodzījuma vietas ar vidējo ieslodzīto skaitu 3500. Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā cietumi darbojās Iekšlietu ministrijas pakļautībā. 1997. gadā tika izveidota pārejas īstenošanas komisija un 2000. gada 1. janvārī ieslodzījuma vietu sistēma atgriezās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure sveic visus penitenciārās sistēmas darbiniekus šajos nozīmīgajos svētkos!