Liepājas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums

Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta viedoklis par Valsts kontroles veikto revīziju resocializācijas pasākumu efektivitātes izvērtēšanā


Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta viedoklis par Valsts kontroles veikto revīziju resocializācijas pasākumu efektivitātes izvērtēšanā

Tieslietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) un Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) sniedz viedokli par 2019. gada 29. oktobrī publicēto Valsts kontroles revīzijas ziņojumu "Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte" (turpmāk – Ziņojums).

Ar ziņojuma tekstu iespējams iepazīties ŠEIT.

Lasīt tālāk: Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta viedoklis par...

Kas ir mūsdienīgs cietums?

Kas ir mūsdienīgs cietums un kāds ir tā mērķis? Aiz cietuma vārtiem, kur beidzas brīvība, sākas cita – daudz skarbāka pasaule. Ne tikai ieslodzītajiem, bet arī cietuma personālam, kuram ikdienas pienākumu atbildība un intensitāte ir tikpat liela kā policistiem vai ugunsdzēsējiem. Darbs cietumā ilgu laiku turēts slepenībā, tomēr šie cilvēki pilda savu pienākumu godprātīgi un nekurn. Vai viņi nav pelnījuši vairāk? Mūsdienīgi cietumi ir nepieciešami ne tikai Latvijas starptautisko saistību izpildei. Tas ir priekšnosacījums domāšanas un attieksmes maiņai no mūžīgi valsts aprūpēta ieslodzītā uz modernas, eiropeiskas valsts pieeju ar resocializācijas iespējām un drošu, atbilstošu vidi gan ieslodzītajiem, gan cietuma personālam. Nolūkā mazināt sabiedrībā izveidojušos stereotipus par cietumu infrastruktūru Latvijā, Tieslietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Tiesu namu aģentūra rubrikā "Cietumu infrastruktūra Latvijā – mīti un patiesība" piedāvā iepazīties ar pārbaudītiem faktiem.

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE SVEIC SVĒTKOS

Šogad Latvijas penitenciārajai jeb ar brīvības atņemšanas sodu saistītajai sistēmai aprit 100 gadi. 1919. gada 8. jūlijā ar Tieslietu ministrijas lēmumu tika dibināta Galvenā cietumu valde, tagadējā Ieslodzījuma vietu pārvalde. Neilgi pēc dibināšanas Galvenās cietumu valdes rīcībā bija 19 cietumi ar 1861 ieslodzīto. Pašreiz Latvijā darbojas 9 ieslodzījuma vietas ar vidējo ieslodzīto skaitu 3500. Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā cietumi darbojās Iekšlietu ministrijas pakļautībā. 1997. gadā tika izveidota pārejas īstenošanas komisija un 2000. gada 1. janvārī ieslodzījuma vietu sistēma atgriezās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure sveic visus penitenciārās sistēmas darbiniekus šajos nozīmīgajos svētkos!