Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Brasas cietuma ieslodzīto zīmējumus analizē psihologi.

Brasas cietumā norisinājās ieslodzīto zīmējumu konkurss, kura temats bija "Brīvība", lai noskaidrotu, ar ko viņiem asociējas dzīve ārpus cietuma žoga. Konkursam noslēdzoties, labākos darbus analizēja cietuma psihologi, lai iegūtās atziņas izmantotu turpmākajā darbā ar attiecīgo notiesāto personu, viņu iesaistīšanu resocializācijas procesā. Zīmējumu kontekstā psihologiem uzskatāmāk redzamas tās vērtības, kuras notiesātajiem asociējas ar brīvību, kā arī kāds ir viņu emocionālais stāvoklis.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē godina labākās amatpersonas un darbiniekus.

Latvijas penitenciārās sistēmas 98.gadadienā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure apbalvoja labākās amatpersonas un darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu pārvaldes attīstībā un valsts politikas īstenošanas nodrošināšanu apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā, kā arī par amata pienākumu godprātīgu pildīšanu.

Lasīt tālāk: Ieslodzījuma vietu pārvaldē godina labākās amatpersonas un darbiniekus.

Kriminālsoda izplde Latvijā - atriebībai vai taisnīgumam. Diskusija sarunu festivālā "Lampa".

Jau trešo gadu Cēsu pils parkā norisinājās sarunu festivāls „Lampa”, kura mērķis ir pulcēt aktīvākos sabiedrības pārstāvjus, lai asinātu prātus, paplašinot redzesloku un izaicinot savus priekšstatus par Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē notiekošajiem procesiem.

Lasīt tālāk: Kriminālsoda izplde Latvijā - atriebībai vai taisnīgumam. Diskusija sarunu festivālā "Lampa".