Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums

Ielodzītie dodas svētceļojumā.

Jau piekto gadu augustā tiek īstenots Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas (LRKB) Cietuma kapelānu dienestu organizētais pastorālais sabiedrības integrācijas projekts „Ieslodzīto svētceļojums“. Projekta mērķis ir atklāt sabiedrībai notiesāto pozitīvās īpašības, mazināt sabiedrības aizspriedumus pret notiesātajiem un mudināt iesaistīties viņu integrācijas pasākumos. Projekts mudina arī savstarpēji sadarboties resocializācijas profesionāļiem gan valsts, gan sabiedriskajā sektorā, veicinot izpratni par visas sabiedrības tiešu un netiešu līdzatbildību notiesāto resocializācijā.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.ievp.gov.lv/index.php?start=44#sigFreeId401ed0cc41

Lasīt tālāk: Ielodzītie dodas svētceļojumā.

Jaunieši ieslodzījuma vietās pilnveido profesionālās iemaņas un iegūst profesiju.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi 2016.gadā turpina īstenot Jauniešu garantijas projektu ieslodzījuma vietās. 2016.gadā ieslodzījuma vietās esošie jaunieši tiek iesaistīti profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu apguvē.

Atbilstoši jauniešu interesēm, viņiem ir iespēja iegūt profesionālās zināšanas un pilnveidot iemaņas tādās jomā kā:

  • bruģēšanas darbi, flīzēšanas darbi, apdares darbi un telpu remonts;
  • latviešu valodas apguve;
  • datorapmācība, datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana;
  • manikīra darbu tehnoloģija;
  • rokas kokgriešana;
  • fotogrāfiju digitālā apstrāde;
  • komercdarbības pamati;
  • tūrisma produktu izstrāde.

Tiks īstenota arī otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmas apguve Daugavgrīvas cietumā, kuras laikā 10 ieslodzītie jaunieši varēs iegūt kvalifikāciju “Elektromontieris”.

Šo izglītības programmu apguvē ir plānots iesaistīt aptuveni 200 ieslodzītos jauniešus deviņās ieslodzījuma vietās - Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Iļģuciema, Jelgavas, Liepājas, Valmieras, Jēkabpils un Daugavgrīvas cietumā, kā arī Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

Projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” mērķis ir nodrošināt ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.