foto

Ilona Spure

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece
Ieslodzījuma vietu pārvalde
ievp [at] ievp.gov.lv

Dzimšanas datums un vieta: 1970. gada 5. februāris, Jūrmala

Izglītība:

 • 1996. - 1998. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, iegūts pedagoģijas maģistres grāds
 • 1989. – 1995. Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas mazākumtautību skolās kvalifikācija
 • 1977. – 1988. Jūrmalas 4. vidusskola

Darba pieredze:

 • No 2013.gada 18.jūlija Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece
 • 2007. – 2013. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta Resocializācijas dienesta priekšniece
 • 2004. – 2007. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece
 • 2003. – 2004. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas vecākā inspektore
 • 1999. – 2003. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas inspektore
 • 1998. – 1999. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra vecākā pasniedzēja
 • 1995. – 1998. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra pasniedzēja
 • 1994. – 1995. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra inspektore


Speciālā dienesta pakāpe: ģenerāle, piešķirta 2017. gada 16.maijā

Kvalifikācijas celšana:

Valsts Administrācijas skola, mācību kurss „Projektu vadība”, dalība mācību seminārā Briselē par ES likumdošanas aspektiem un Beļģijas pozitīvo pieredzi darbā ar narkotiku problēmu cietumos, mācību vizīte Zviedrijas cietumu un probācijas sistēmā par ieslodzīto nodarbinātību, mācību semināri un pieredzes gūšana Zviedrijā, Kanādā par probācijas dienesta darbības principiem un funkcijām, mācību vizīte Lielbritānijā par izglītības organizēšanu brīvības atņemšanas iestādēs, Valsts Administrācijas skolas mācību programma "Līderis rada attīstību komandā".

 

Cita noderīga pieredze:

Tieslietu ministrijas izveidoto darba grupu locekle politikas plānošanas dokumentu izstrādei, Attīstības sadarbības projekta „Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas stiprināšanai, penitenciārās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanai” eksperte, dalība Valsts Probācijas dienesta izveides darba grupā, pieredze starptautisku projektu vadīšanā.

Sabiedriskās aktivitātes:

 • Eiropas ieslodzījuma vietu un korekcijas dienestu organizācija "EuroPris" valdes locekle;
 • Eiropas komisijas radikalizācijas izpratnes tīkla cietumu un probācijas dienestu pārstāve.


Apbalvojumi:


par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu apbalvota 32 reizes, tai skaitā:

 

 • ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes krūšu nozīmi „Taisnīgums pret visiem”(I pakāpe) un piešķirta kārtējā speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa;
 • apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta spalvu”;
 • Iekšlietu ministrijas Valsts policijas jubilejas Goda zīmi „Latvijas Valsts policijai 95”;
 • II pakāpes Valsts probācijas dienesta Goda zīmi;
 • Tieslietu ministrijas II pakāpes Goda zīmi;
 • Tieslietu ministra balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai 2016”;
 • Ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe.

Valodu prasme: latviešu – dzimtā
                          krievu – C2
                          angļu – B2

Ģimenes stāvoklis: precējusies, divi bērni