Statuss:
Noslēdzies
01.12.2012.
ESF
Tagad arī ieslodzījumu vietās pieejami izglītojoši materiāli par energoefektivitāti Jau atkal ir sperts nozīmīgs solis Latvijas ieslodzījuma vietu energoefektivitātes paaugstināšanai un ilgtspējas darbības veicināšanai. Septembrī, sadarbojoties…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2012.
ESF
Latvijā tiek realizēts starptautisks projekts E-seaP – Eiropas ilgtspējīgas enerģijas balva cietumiem. Cietumi patērē ievērojamu enerģijas daudzumu savu izmēru, esošo ēku tipa un to pastāvīgās izmantošanas dēļ. Turklāt, pieaugošās enerģijas izmaksas…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2012.
ESF
                               Pirmo reizi Latvijā - ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība par…
Statuss:
Noslēdzies
15.12.2011.
EK
Finanšu instruments: Eiropas Komisijas krimināltiesību programma (the Criminal Justice Programme of the European Union) Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 15.decembris – 2013. gada 15. jūnijs Projekta mērķis: uzlabot tobrīd ieslodzījuma…
Statuss:
Noslēdzies
01.06.2011.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. jūnijs – 2011. gada aprīlis Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest vienotu, visaptverošu un centralizētu informācijas sistēmu,…
Statuss:
Noslēdzies
20.09.2009.
Finanšu instruments: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 20. septembris – 2011. gada 30. jūnijs Projekta mērķis: uzlabot profesionālās izglītības infrastruktūru ieslodzījuma vietās Projekta…
Statuss:
Noslēdzies
01.07.2009.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. jūlijs – 2010. gada 28. februāris Projekta mērķis: izstrādāt resocializācijas programmu uz mūžu un ilgtermiņā notiesāto…
Statuss:
Noslēdzies
01.10.2008.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. oktobris – 2011. gada 30. aprīlis Projekta sadarbības partneri: Hordalandes Izglītības departaments (County Governor of Hordaland…
Statuss:
Noslēdzies
28.07.2006.
ESF
Finanšu instruments: Eiropas Sociālais fonds (ESF) Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 28. jūlijs – 2008. gada 20. augusts Projekta mērķis: izstrādāt metodiski un organizatoriski pielāgotas pedagoģiskās korekcijas programmas ieslodzītajiem…