Svētdiena, 2015. gada 05. jūlijs

Ieslodzījuma vietu pārvaldes misija, vīzija, vērtības.

  • Drukāt
  • E-pasts

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.

IeVP Mērķis, Vīzija, Misija

TeIrDarbs2

 

Apmācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem ieslodzīto suicidālas rīcības gadījumos.

  • Drukāt
  • E-pasts

Projekta „Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” ietvaros, notikušas apmācības ieslodzījuma vietu speciālistiem Rīgā un Daugavpilī par preventīvo pasākumu īstenošanu ieslodzījuma vietās suicidālas rīcības gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanā suicidālas uzvedības vai suicīda gadījumā. Viens no efektīviem veidiem, kā palīdzēt ieslodzītajam, kurš vēlas izdarīt pašnāvību, ir saruna ar viņu par šo nodomu, uzklausot un tādējādi sniedzot emocionālu, cilvēcisku atbalstu.

Lasīt tālāk...

 

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jaunieši palīdz pansionāta iemītniekiem.

  • Drukāt
  • E-pasts

Jau par tradīciju kļuvušas, Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešu vizītes Cēsu veco ļaužu pansionātā. Šajā viesošanās reizē jaunieši pansionāta iemītniekiem dāvāja pašu audzētus tomātu, paprikas un gurķu stādus, kā arī palīdzēja dārza un apkārtnes sakopšanā. Pēc labi un kārtīgi padarīta darba visiem kopā bija jauks pikniks ar draudzīgām sarunām.

Lasīt tālāk...

 

Izmaiņas veselības aprūpē ieslodzījuma vietās.

  • Drukāt
  • E-pasts

Ministru kabinets apstiprinājis Tieslietu ministrijas izstrādāto projektu ieslodzīto veselības aprūpes īstenošanai, precīzi nosakot ieslodzīto veselības pārbaudes organizācijas kārtību, ierodoties ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes organizāciju ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, ieslodzītajam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes un izsniegšanas kārtību, ieslodzīto veselības aprūpes organizāciju neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā, kā arī ieslodzījuma vietu ārstniecības personu rīcību organizējot ieslodzīto invaliditātes ekspertīzes nodrošināšanu.

Lasīt tālāk...

 

1 lapa no 57