Ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

Apraksts par pastorālo sabiedrības integrācijas projektu „Ielodzīto svētceļojums 2014“

  • Drukāt
  • E-pasts

Jau trešo gadu tiek īstenots Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) sadarbībā ar Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas (LRKB) Cietuma kapelānu dienestu organizētais pastorālais sabiedrības integrācijas projekts „Ieslodzīto svētceļojums“. Projekta mērķis ir atklāt sabiedrībai notiesāto pozitīvo potenciālu un vēlmi izlīgt ar to. Mazināt sabiedrības aizspriedumus pret notiesātajiem un mudināt plašākus tās slāņus iesaistīties viņu integrācijā likumpaklausīgā sabiedrībā. Projekts mudina arī savstarpēji sadarboties resocializācijas profesionāļiem gan valsts, gan sabiedriskajā sektoros, tādējādi, veicinot izpratni par visas sabiedrības tiešu un netiešu līdzatbildību notiesāto resocializācijā.

Lasīt tālāk...

 

Mēs mūsu svētkos – Latvijas penitenciārās sistēmas 95 gadu jubilejā.

  • Drukāt
  • E-pasts

 

Latvijas penitenciārajai sistēmai 95 gadu jubileja.

  • Drukāt
  • E-pasts

Šā gada 8. jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvalde Rīgas Latviešu biedrības namā rīkos konferenci „Latvijas penitenciārās sistēmas attīstība 95 gados un tās attīstības perspektīvas”. Jubilejas rīts sāksies ar dievkalpojumu Rīgas Doma baznīcā, kur arhibīskaps Jānis Vanags vadīs dievkalpojumu, kura laikā iesvētīs jauno pārvaldes karogu, visu konfesiju vadītāji aizlūgs par cietumu darbiniekiem un dos svētību turpmākam darbam. Pēc dievkalpojuma un ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa, konferences dalībnieki atskatīsies uz 95 gados paveikto, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure analizēs ieslodzījuma vietu sistēmas attīstības perspektīvas. Pasākuma laikā tiks apbalvotas cietumu amatpersonas un godināti ilggadējie sistēmas darbinieki.

Lasīt tālāk...

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109

  • Drukāt
  • E-pasts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 21.punktu Ieslodzījuma vietu pārvalde informē par nevajadzīgo valsts dzīvo kustamo mantu – gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku Nr.LV0068827.

Ganampulka vertejums

 

1 lapa no 44