Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris

Ieslodzījuma vietu pārvaldes misija, vīzija, vērtības.

  • Drukāt
  • E-pasts

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.

IeVP Mērķis, Vīzija, Misija

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes kustamās mantas „Gaļas šķirņu liellopu ganāmpulka LV0068827” atkārtota izsole.

  • Drukāt
  • E-pasts

Ieslodzījuma vietu pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku LV0068827. Ganāmpulks atrodas (un to var apskatīties) Vecumnieku cietumā, Vecumnieku pag., Vecumnieku novadā. Izsoles priekšmets sastāv no vienas daļas (lietu kopums) – ganāmpulks (visi dzīvnieki kopā). Ja izsoles pirmajā kārtā ganāmpulks kopā netiks nosolīts kā lietu kopums, izsoles otrajā kārtā tiks izsolīts katrs dzīvnieks atsevišķi. Nosacītā cena (sākumcena) EUR 58479,30; nodrošinājums 5847,93 EUR (vai 10% no konkrēta dzīvnieka nosacītās cenas). Izsole notiks Stabu ielā 89, Rīgā, 6.stāva zālē, š.g. 17.februārī. Reģistrācija Stabu ielā 89, Rīgā, 323.kabinetā, darba laikā (no plkst.8:30 līdz plkst.17:00), darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 67290302 vai 67290303 vai mob. tālruni +371 29391691. Pirkuma apmaksa: nedēļas laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku, izsolāmās mantas apskates vietu un laiku, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību, samaksas kārtību var iepazīties Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājaslapā www.ievp.gov.lv. sadaļā „sludinājumi”.

 

Uzlabos ieslodzīto un probācijas klientu pārsūdzēto lēmumu izskatīšanas kārtību.

  • Drukāt
  • E-pasts

Ministru kabinets akceptējis grozījumus likumos, kas paredz apcietinājuma, brīvības atņemšanas soda, kā arī sabiedriskā darba izpildes procedūras vienkāršošanu. Grozījumi akceptēti Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”.

Lasīt tālāk...

 

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklējis Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem un Valmieras cietumu.

  • Drukāt
  • E-pasts

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs darba vizītē apmeklēja Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietumu un Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, lai novērtētu sadzīves apstākļus, nodarbinātības un izglītības iespējas.
Apmeklējumu laikā īpaša uzmanība tika veltīta ieslodzīto iesaistīšanai dažādās vispārējās un profesionālās izglītības programmās, lai aktivizētu viņu resocializācijas procesu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pēc Valmieras cietuma apmeklējuma pauda gandarījumu, ka daļa ieslodzīto uz iepriekš īstenota Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta ietvaros izveidotās materiāli tehniskās bāzes apgūst darba tirgū pieprasītas specialitātes, kas nodrošinās viņu resocializāciju un iekļaušanos sabiedrībā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.
Valmieras cietumā kopumā mācās trešā daļa no notiesātajiem, savukārt Cēsu audzināšanas iestādē visiem ieslodzītajiem tiek nodrošinātas pamatizglītības un vidējās izglītības programmas.

 

1 lapa no 52