Kontakti

pasts [at] ievp.gov.lv

Medijiem

pasts [at] ievp.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

datu.specialists [at] ievp.gov.lv

Ieslodzījuma vietu pārvalde - Centrālais aparāts

Saņēmēja nosaukums:
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000027165
Bankas konts:
LV93TREL2190468043000
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22
  • Dokumentus Ieslodzījuma vietu pārvaldei var iesniegt:
  • Elektroniski - e-pastā pasts@ievp.gov.lv vai portālā www.latvija.lv;
  • Pa pastu – adrese Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;
  • Klātienē – iesniedzot personīgi apmeklējuma laikā;

Apmeklētāju pieņemšana:

  • Ieslodzījuma vietu pārvaldē apmeklētāju pieņemšana notiek katru ceturtdienu no 15:00 līdz 16:00.
  • Pieteikumu par pieņemšanu var izteikt mutvārdos, zvanot uz tālruni 67290612, norādot ziņas par apmeklētāju un risināmo jautājumu. 
  • Ierodoties uz apmeklējumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
Skatīt visas nodaļas