Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, drošība, attīstība, sabiedrība.

Vadība

Informācija par Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadību
Skatīt vairāk

Struktūra

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādes struktūra
Skatīt vairāk

Funkcijas

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijas, uzdevumi un kompetence noteikti Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr. 827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” otrajā sadaļā.
Skatīt vairāk

Stratēģija

Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības stratēģija 2022.-2026.gadam
Skatīt vairāk

Publikācijas un pārskati

Publikācijas un pārskati
Skatīt vairāk

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.
Skatīt vairāk

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība
Skatīt vairāk

Budžets

Informācija par iestādes gada plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī par iestādes amatpersonu un darbinieku atalgojumu.
Skatīt vairāk

Iepirkumi

Šeit publicēta informācija par plānotajiem, jaunajiem un pārtrauktajiem iepirkumiem, to dokumentācija, kā arī iepirkuma līgumi.
Skatīt vairāk

Vakances

Priecājamies par Jūsu interesi pievienoties iestādes komandai! Šeit atrodama informācija par brīvajām darba vietām un amatu konkursiem iestādē.
Skatīt vairāk